Slegsviske menigheder har samarbejdet på tværs i 10 år

Pinsedag den 13. juni 2001underskrev en gruppe menigheder et økumenisk charta, som i år fejrer ti års jubilæum.
Fra den evangelisk-lutherske kirke var det de to danske og de tre tyske menigheder i Slesvig samt menigheden i Hedeby. Dertil kom den romersk-katolske kirke, adventisterne, pinsemenigheden og baptisternes evangeliske frikirke.
– Dette charta er ganske specielt, fordi det i 2001 var første gang i mere end 1000 år, at næsten alle europæiske kirker var enige om en tekst. Med bortfaldet af jerntæppet og omvæltningerne i Europa gjaldt det for kirkerne om at finde deres plads i det ny europæiske hus. Det betød støtte til fred, og dermed også et behov for kirkerne for at feje for egen dør, siger pastor Matthias Lange fra den evangeliske frikirke og formand for det økumeniske udvalg til Flensborg Avis.