Urolighederne i Grækenland forsinker flotillens afrejse

Den internationale flotille af skibe, der vil prøve at bryde den israelske søblokade af Gaza-striben, er stadig i græsk havn, og dens afrejse er blevet forsinket af urolighederne i Grækenland og skade på nogle af fartøjerne.Omkring 10 skibe med 350 aktivister ombord ventes at ville deltage i sejladsen, som nu ventes at ville finde sted “om nogle dage”. Syv af fartøjerne er i græsk havn, mens tre er på vej fra forskellige steder i Europa for at slutte sig til de skibe, der er i Grækenland.

– Vi afventer tilladelse til afrejse fra græske havnemyndigheder, siger en talskvinde for flotillen, Medea Benjamin, i en telefonsamtale fra Athen. Vi venter at få dette OK nårsomhelst, men vi er forsinket af anti-regerings opstandene og strejkerne.

I israelske kredse håbes det, at en fortsat forsinkelse i flotillens afrejse vil kunne føre til en yderligere nedgang i antallet af skibe og deltagere i flotillen. Oprindelig var der tale om 15-20 skibe og 1500 deltagere.

I de omtalte kredse har man med tilfredshed noteret sig en udtalelse fra det franske udenrigsministerium, hvori flotillen betegnes som “en dårlig ide, der vil øge spændingen og være en kilde til konflikt”.

I udtalelsen udtrykkes der bekymring over, at flotillen omfatter to franske skibe, som franske myndigheder ikke kan standse i deres forehavende. I samme udtalelse opfordres Israel imidlertid til at ophæve blokaden af Gaza “ved en fundamental ændring af Israels indstilling”.

En israelsk talsmand siger, at problemet med anmodninger om at ophæve blokaden er, at disse ofte ikke er i nogen kontekst og intet siger om, hvad der kan forventes af Hamas i Gaza.

Forsinkelsen i flotillens afrejse skyldes bl.a. reparation af det svenske skib “Juliano”, hvis skrue er blevet beskadiget ved, hvad nogle af organisatorerne siger er en sabotagehandling, “formentlig udført fra israelsk side”.