Udfordringen arrangerer læserrejse til ”de første kristne”

Den seneste læserrejse til Syrien, Jordan og Israel var en stor succes.Et halvt hundredere læsere deltog på Udfordringens seneste læserrejse, og de fik et stort udbytte med hjem.

Paulus besøger Priscilla og Akvila, to af de nye kristne.

Nu arrangeres der i juni en ny læserrejse. Også med Rhoda og Stig Christensen som rejseledere. Denne gang går rejsen til ”de første kristne”. Her skal vi bl.a. besøge Korint og Areopagos i Grækenland, og de syv menigheder i Tyrkiet, fx Kollosæ, Laodikea, Filadelfia, Sardis, Smyrna, Thyathira, Pergamum. Man kan stadig finde ruinerne af de fleste af disse byer i Sydvesttyrkiet.
Det var hertil, Paulus, Johannes, Maria Jesu mor og mange af de andre kendte skikkelser fra Bibelen flygtede.
Genoplev kristendommens guldalder.
Rejsen arrangeres af Unitas Rejser.