2000 år gammelt sværd fundet i Jerusalem

Det var som at få et postkort fra fortiden, da israelske arkæologer fandt et 2000 år gammelt jernsværd fra romertiden i en tunnel i Jerusalem.Sværdet, der menes at have været brugt af en jødisk kriger i revolten mod romerne i august 70 e. Kr., dukkede op ved en udgravning i tunnelen, som går fra Tempelbjerget gennem Davidsstaden til Siloam-vandbassinet.
Våbnet, der har en 60 cm lang klinge, var stadig i balgen, af træ og læder. Fundet blev gjort af arkæologer tilknyttet ”Oldsags-myndigheden” (”Antiquity Authority”), sammen med en bronzenøgle, mønter præget af oprørerne med inskriptionen ”Frihed for Zion”, en afbildning af den jødiske lysestage i templet, olielamper og kogekar.
Ifølge arkæolog Eli Shukron var dette et sjældent fund fra den jødiske opstand mod romerne.
– Det er det eneste fund, som med sikkerhed kan knyttes til den store jødiske revolte mod romerne, siger han. Jeg tror, at sværdet blev brugt af en oprører. Den jødiske historiker Josephus Flavius har skrevet om den romerske erobring af Jerusalem. Soldater fra en romersk legion var på jagt efter de jødiske oprørere i et af disses underjordiske anlæg, og det er formentlig blevet efterladt, da oprørerne måtte flygte. Fundet afslører klart forbindelsen til Jerusalems ødelæggelse. Det fortæller os, at disse ting virkelig fandt sted, og romernes tilintetgørelse af byen ikke blot er ”en historie”. Sværdet var et våben, et vigtigt fund, fordi det fører os til Jerusalems ødelæggelse.
Josephus skrev fem år efter den romerske ødelæggelse af Jerusalem, at oprørerne havde besluttet, at deres ”sidste håb” var tunnellerne.
Videre skrev han, at oprørerne ville vente under jorden, indtil de romerske legioner var forsvundet, og derefter dukke op og undslippe. Romerne rev imidlertid stenene op over dræningskanalerne og afslørede gemmestederne. Der fandt man også ligene af over to tusind, som var omkommet ved egen hånd eller andres. Men de fleste døde af sult.
Udgravningen af tunnellerne begyndte i 2007. Når de åbnes for offentligheden i nær fremtid, vil man kunne gå ad underjordiske passager med en længde af 1.6 km. Det vil blive en stor turistattraktion. Tunnellerne er imidlertid et sensitivt politisk anliggende. Mens de for israelere er bevis for omfanget af jødiske rødder, er de for mange palæstinensere – som afviser israelsk suverænitet i Øst-Jerusalem – en trussel mod deres egne krav på byen; de giver er et overdrevet fokus på jødisk historie.