Turistkirken er en succes

I de sidste seks år har Søndervig Turistkirke haft succes med at holde gudstjeneste hver søndag med tolkning til tysk, så de tysktalende turister også kan være med.
I år var ingen undtagelse, og mange af gudstjenesterne havde besøgstal over 100 personer.
– Vi oplever, vi har ramt en stil, som tiltaler mange turister. Vi synger sange og salmer, der er kendt i flere lande, men også moderne rytmiske sange, som de fleste vil kunne synge med på, siger Kurt Pihlmann, der sammen med sin kone Annie står for kirken.
Cirka 70 procent af de fremmødte var tyskere. Derudover har der været både belgiere, hollændere, færinger og schweizere og en del danske turister og folk fra lokalområdet.
– Flere af de udenlandske gæster har vi set tidligere i Turistkirken. Faktisk har vi eksempler på, at nogle udenlandske turister tilrettelægger deres ferie efter Turistkirken, fortæller Kurt Pihlmann og tilføjer:
– Det har også overrasket os, at nogle tyske turister kører op til en time om søndagen for at høre evangeliet på deres modersmål.