Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Folkekirken skal selv bestemme

Birthe Rønn Hornbech nedsatte nogle udvalg eller kommissioner for at sondere holdningen i Folkekirken vedr. vielse af homoseksuelle par i kirken. Per Stig Møller har efterfølgende haft konsultationer og drøftelser med mange grupper i det folkekirkelige landskab i Danmark. Konklusionen af alle undersøgelser munder ud i, at der er flertal i Folkekirken, også blandt biskopperne, for at indføre en mulighed for homoseksuelle par for at blive ”viet” i kirken. Det er således ikke Folketinget eller kirkeministeren (eller nogen anden minister), der ”blander sig i kirkens indre anliggender”. Der er et flertal i kirken, som ønsker dette, og så er loven her i landet således, at det er Folketinget, der skal tage ansvaret for at få regler omkring ordningen på plads. Ordningen vil naturligvis blive frivillig for præsterne at deltage i.
Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller siger iflg. Kristeligt Dagblad: ”Der er fremkommet det forslag i udvalgsbehandlingen af Folkekirken og registreret partnerskab, at partnerskab kan indgås og velsignes i Folkekirken … Men det vigtigste er, at Folketinget nu tager ansvaret på sig.” Det bliver også biskopperne, som til sin tid skal udarbejde et kirkeligt ritual for denne handling.
Ifølge de nuværende regler skal homoseksuelle par på rådhuset for at indgå registreret partnerskab, og derefter kan de få en velsignelse i en sognekirke – af en præst, som er villig til at medvirke til dette.
Kirkeminister Per Stig Møllers forslag (for at efterkomme Folkekirkens eget ønske) betyder, at homoseksuelle par kan gå i kirken og blive viet med civilretslig virkning, således at de ikke længere behøver gå på Rådhuset som nu.
Kirkeminister Per Stig Møller understreger i forbindelse med alt dette, at han ikke mener, at ”et homoseksuelt par skal betegnes som ægtefæller, for det begreb tilhører mand og kvinde, men man kunne foretrække ordet ”livsfæller””.
Forslaget fra Per Stig Møller er fremkommet efter pres fra især socialdemokraterne, som har opfordret til hurtigt at fremlægge et forslag om sagen, da de mener, at der er bred opbakning i Folketinget for sagen. Ifølge Kristeligt Dagblad vil ”Rød blok kræve 100 procent kirkelig ligestilling for homoseksuelle”. Og ”Hvis S og SF får regeringsmagten, skal homoseksuelle partnerskaber omtales som ægtepar.” Også dette er vigtigt at have for øje ind for det kommende folketingsvalg.
Forslaget fra Per Stig Møller ser jeg dog ikke som konservativt eller som konservativ politik. Og jeg tror ikke, det er et forslag, som er vokset i Per Stig Møllers have. Yderligere kan jeg tilføje, at hvis jeg er en del af Folketinget, når forslaget fremlægges, kan jeg allerede nu sige, at jeg ikke stemmer for det.
Tove Videbæk
Folketingskandidat i
Vestjylland for
De Konservative

Splitter Folkekirken

Den konservative kirkeminister Per Stig Møller splitter Folkekirken med sin accept af, at homoseksuelle kan blive viet i kirken. Det er et brud på årtiers tradition om, at folketinget ikke blander sig i kirkens indre anliggender, herunder ritualerne.
For kristendemokraterne er dette et spørgsmål om, hvem der er herre i hvilket hus, og jeg er dybt skuffet over ministerens beslutning, som er helt i strid med de meldinger, vi har hørt fra de konservative tidligere.
Så sent som i marts måned gav den konservative folketingskandidat Tove Videbæk en garanti for, at Konservative ikke ville blande sig i kirkens ritualer, da hun i Dagbladet Ringkøbing-Skjern skrev følgende: ”Her kan jeg helt klart orientere om, at der ikke ligger noget forslag i skuffen hverken hos Konservative eller hos den konservative Kirkeminister Per Stig Møller, som er rettet mod kirkens ritualer.”
Sandheden har nu vist sig at være en anden, efter at kirkeministeren i stedet for at tage afstand fra homovielser i stedet giver sin accept.
For at beskytte Folkekirken mod forskellige politiske strømninger ønsker KD som konsekvens af regeringens beslutning, at der tages initiativ til en kirkeforfatning, der klart beskriver, hvad folketinget skal blande sig i, og i særdeleshed hvad politikerne ikke skal blande sig i, når det gælder kirkens indre anliggender. Kirkeministeren har brudt den respekt og forståelse der skal være mellem Folketinget og Folkekirken. Per Stig Møller har overskredet en usynlig grænse, der nu bliver meget synlig.
Per Ørum Jørgensen, MF
Parlamentarisk Leder af
Kristendemokraterne

Hvordan skal landet ledes?

For nyligt kunne man læse ledelsesekspert Steen Hildebrandt udtale: ”God ledelse skaber vækst uden at trampe på omgivelserne. Dårlig ledelse handler kun om profit.” Det var naturligvis sagt ind i en sammenhæng om virksomhedsledelse, men hvis vi overfører udtalelsen til politik, kunne det måske blive en øjenåbner. Hvad er det, der sker i Danmark i disse år? Vi taler om vækst og vækst samtidig med, at flere og flere grupper i samfundet føler sig trampet på og har det rigtig svært. Vi har brug for et helt andet syn på ledelse i dansk politik! Jeg undrer mig gang på gang over den blokpolitik, som er foregået de sidste mange år – både fra rød og blå blok. Jeg savner en ledelse, som virkelig tager sit lederskab alvorligt. Et politisk styre, som kun tager hensyn til ”egne tropper”, er ikke ægte ledelse. Det er kun flertalsdiktatur. Det har intet med ægte demokrati og god ledelse at gøre.
I disse år kæmper mange mennesker med stress, og familierne er virkelig trængte i dagligdagen. Gang på gang er det familien, der bliver taberen i kampen mellem arbejde og familieliv. Vi har fået et syn i Danmark, hvor det vigtigste er at ”producere” til samfundet. Og hvad er resultatet? Forældre lider af stress, og små børn bliver opbevaret på institutioner, der lider under besparelserne, og børnene får ind med modermælken, at de ikke er så vigtige. Nej – mor og fars arbejde – det er vigtigt. En ny undersøgelse viser, at børn, der har haft en tryg og overskuelig børnehave-tid, får bedre karakterer til afgangsprøven i folkeskolen. Sådan! Nu er det bevist. Men det kan vel ikke overraske nogen? Alle i DK ved, hvor vigtige de første år er i barnets liv. Alligevel har vi indrettet et samfund, hvor børnenes tarv kommer langt nede i rækken. Rød blok taler om 15 min. ekstra på arbejde. Blå blok indfører besparelser, så børnene efterhånden har dårligere vilkår end køerne i stalden. Hvor langt skal vi ud? Tænk dig, hvis vi kunne få et samfund, hvor mennesket blev taget alvorligt som menneske og ikke kun var et skaffedyr!
Må jeg opfordre til at tænke lidt anderledes til det kommende valg og stemme på et parti, som arbejder for respekten for det enkelte menneske? Læs mere på www.kd.dk.
Folketingskandidat for kristendemokraterne
Krista Ølgaard
Kraghøjvej 32, Arden