Fra bedehus til bevægelse

Stavanger Kirke i Norge er i de sidste mange år vokset sig stor og stærk. Præsten Martin Cave har været med fra starten og har været med
til at udvikle kirken til en bevægelse. Sammen med ham arbejder præsten Egil Elling Ellingsen om at udvikle den nye kirkelige bevægelse. IMI folkekirke i Stavanger er vokset sig så stor, at de nu har valgt at blive en bevægelse.

De to præster Martin Cave (tv.) og Egil Elling Ellingsen (th.) er glade for at arbejde sammen om at videreudvikle IMI i Stavanger fra at være et lille bedehus til en stor bevægelse.

De har udvidet så meget, at de nu rækker ud over grænserne for, hvad en traditionel menighedsstruktur kan indeholde. IMI startede som et bedehus for Indre Mission og voksede sig større og blev til en kirke under den norske folkekirke.
I dag kan de tilbyde alt fra Impuls, Alpha, bibelskole, internationalt samarbejde til Godhedsfestival. De er en stab på mere end 30 mennesker og godt 800 medlemmer.
I et brev fra IMI-kirken til menighedens medlemmer informeres der om, at IMI har vokset sig så stor, at de nu må sørge for at videreudvikle det arbejde, som Gud tager dem ind i. Brevet præciserer, at drivkraften i IMI kirken som bevægelse, er menigheden.

To præster

Martin Cave har været med i IMI siden 1979. Dengang var hans stillingbetegnelse by-sekretær i Stavanger Indre Mission. I dag er han hovedpræst i kirken og leder for IMI’s samlede virksomhed og skal også stå for det nationale og internationale arbejde. Sammen med ham arbejder Egil Elling, der går fra at være studenterpræst og viceminister til at være den daglige leder og præst for menigheden.
– Vi har en vished om, at Gud ikke er færdig med vores land, og vi ønsker at være en del af det, han gør. Vi lever i en anderledes tid nu end for 20, 40 og 100 år siden. Og aldrig har IMI været så spændende som i dag. Vi drømmer om håb, evne og vilje til at være en del af det, Gud gør, siger Martin Cave, som har ledet IMI’s rejse fra at være bedehus til at blive en selvstændig menighed, og som har ledet hele virksomhedens udvikling, der udspringer fra den gamle Stavanger Indre Mission.

Undgår hierarki

Nu hvor IMI bliver en bevægelse, sørger de for, at der ikke er nogen, der står som øverste leder.
– Vi vil undgå en klassisk tankegang med ledere. Det er ikke et spørgsmål om, hvem der er chef, eller hvem, der bestemmer. Vi er et tjenerskab, et tjenende lederskab, og vi må se hinanden som et team med håb om, at denne konstruktion vil lykkes. Målet er at tjene den lokale enhed samtidig med, at vi skal nå en verden, som dog ikke kender og har erfaret, hvem Jesus er. Vi må få det bedste ud af hinanden, siger Cave.

Guds godhed

De to præster, Martin Cave og Egil Elling, er enige om deres drømme og visioner. Ifølge dem handler det om at se Guds godhed blive gjort tilgængelig for mennesker.
– Når jeg hører om folk, der lever i mission og bringer Guds rige nær på hverdagen, og når jeg ser folk få lov til at møde og erfare, at Gud er Gud, så er der ikke noget, der motiverer mig mere end det, siger Egil.
IMIs vision er at gøre værdifulde mennesker til bevidste efterfølgere af Jesus Kristus.