Gavefradrag er en anerkendelse af frivillige

Nu kan man også få fradrag for gaver under 500 kr.
Det viser, at staten værdsætter frivillige, mener ISOBRO.
Fra 1. januar 2012 bortfalder bundgrænsen og gavegrænsen for ligningslovens § 8 A. Det betyder, at der gives fradrag ved gaver fra 1 kr. op til 14.500,- kr.

– Når bundgrænsen for skattefradrag bortfalder, vil det motivere nye og yngre bidragydere, mener sekretariatschef Mette Holm fra ISOBRO.

Det er en klar forbedring, der viser, at staten anerkender frivillige, samt kirkelige og velgørende indsamlingsorganisationer, mener ISOBRO. Forkortelsen står for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation.
– Det er et klart signal fra den danske stat om, at den værdsætter de frivillige organisationer, deres engagement, indsamlingsaktiviteter osv. For mig at se ligger der en enorm anerkendelse af ”frivillig-Danmark”, når regeringen sådan fjerner to gamle begrænsninger for fradrag, siger sekretariatschef ved ISOBRO, Mette Holm.

Forbedring for alle

Når både gavegrænse og bundgrænse bortfalder, kan man nu få fradrag for gaver op til kr. 14.500, -. Det er en forbedring for alle, mener Mette Holm.
– Man får en skattemæssig fordel med det samme, hvor man før skulle give kr. 1000 for at få fradrag for kr. 500,-. Dette fradrag havde en skattemæssig værdi på ca. 166 kr. faldende over en årrække til 125 kr.
I frikirkerne er der mange tiendebetalere, her spiller bortfald af gavegrænse og bundgrænse måske ikke så stor rolle, da mange jo har en kontrakt.

Motiverende

– Men for den del af frikirkefolket, der både har en kontrakt og giver gaver i henhold til § 8 A, er det da en motivationsfaktor, siger Mette Holm og fortsætter:
– Jeg tror også det er motiverende for mange yngre eller nye bidragydere til at give. Selv om man giver et mindre beløb om året – fx. 400 kr. – får man fradrag. Dette er klart en anerkendelse også af den mindre gave og den nye eller yngre bidragyder.
Og så er det op til organisationen at opbygge en tættere relation til gavegiveren, så han eller hun får lyst til at give større gaver efterfølgende, lyder rådet fra Mette Holm.