Krisen kradser i kirken

Bramdrup kirke ved Kolding trækker søndag efter søndag fulde huse, alligevel er der ingen penge til en udvidelse.
Provst Frank Kjærgaard har nemlig indført en stram styring af økonomien. Kirkekasserne fik nemlig en efter-regning fra kommunen. Den endelige opgørelse for 2008 viser, at den indgåede kirkeskat er to millioner kr. mindre end det beløb, som kirkekasserne har fået udbetalt.
Som en konsekvens af dette er alle nyrestaureringer sat i bero i 2012 med undtagelse af en indvendig istandsættelse af Hejls kirke. Det betyder blandt andet, at der ikke er penge til at påbegynde en udbygning af Bramdrup kirke, der ellers ofte må melde om fuldt hus. Især til bryllupper, barnedåb og konfirmationer er der ikke plads til alle.
– Vi har fået afslag. Men vi er ikke til at kue, vi søger bare igen og igen, indtil vi får pengene, siger sognepræst Lone Vesterdal, Bramdrup sogn, i provstiets nyhedsbrev.
Steen