Tidligere DI-direktør ny formand for DSUK

På Danske Sømands- og Udlandskirkers lands- og repræsentantskabsmøde blev Hans Skov Christensen valgt som ny formand.
Den tidligere administrerende direktør i Dansk Industri, Hans Skov Christensen, er valgt til at lede Danske Sømands – og Udlandskirker (DSUK).

Hans Skov Christensen

Danske Sømands- og Udlandskirker har 53 kirker verden over og er stiftet med det formål at kunne bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller er på ferie.
– Danskerne rejser ud som aldrig før, og derfor er der et stigende behov for en dansk kirke i udlandet. Vi kan da også se, at det vigtige arbejde, vi udfører hver dag året rundt, har stor betydning for danskerne ude i verden, siger Hans Skov Christensen, der i sit hidtidige hverv som DSUK’s næstformand har haft lejlighed til at besøge en række af kirkerne.
– Kirkerne ude i verden er et lille stykke Danmark, hvor man kan mødes i et kirkeligt og socialt fællesskab. Flere steder er kirken det eneste danske mødested, og dermed er vi med til at fastholde båndene mellem hjemme og ude. For erfaringen viser, at vi midt i en globaliseret verden stadig har behov for at vedkende os vores historiske, kirkelige og kulturelle rødder.
Danske Sømands- og Udlandskirker blev dannet i 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Sømandskirke i fremmede Havne og Dansk Kirke i Udlandet. Organisationen har rødder tilbage til 1867, hvor sømandskirken blev grundlagt. Og netop forholdet til søfarten har fortsat en stor betydning for DSUK. Siden fusionen i 2004 og frem til nu har A.O. Andersen været formand for DSUK.
– Danmark er en af verdens største søfartsnationer med mange tusinde danske søfolk på verdenshavene. For dem er det naturligt at få besøg af sømandspræsten eller kirkens assistent, og vores motto er fortsat, at der skal være en kirke, hvor danske skibe sejler, siger Hans.
– Vi er folkekirke for alle danskere i udlandet. For sømanden, emigranten og au pair-pigen og for det danske mindretal i Sydslesvig. Dette budskab kan vi ikke få sagt ofte nok.
Hvert eneste år tager tusindvis af danskere ophold i udlandet i en kort eller lang periode. Familier flytter ud, fordi en af ægtefællerne udstationeres, unge studerer, tager job som au-pairs eller uddanner sig i et internationalt firma. Andre titusinder rejser rundt i verden. Alle steder, hvor danskere tager ophold, findes de danske sømands- og udlandskirker.