Evangeliet skal være synligt i medierne

Lars-Peter Melchiorsen har været formand for Kristelig Lytter og Seer Forening i mere end 20 år.- Jeg synes, at evangeliet giver så stor en frihed i tanken, fortæller 58-årige Lars-Peter Melchiorsen.

Lars-Peter Melchiorsen

Lars-Peter Melchiorsen har været formand i KLF, Kristelig Lytter og seer Forening i 21 år. De sidste syv år, som lønnet formand. Desuden er han formand for seerforeningernes paraply-organisation og er netop via denne post blevet vicepræsident som det hedder, for den europæiske paraplyorganisation for lyttere og seere EURALVA. En post som han har sagt ja til i et år.

Mindst 100%

– Min passion for tv og radio er en gammel skade. Jeg har været medlem af KLF siden 70’erne og har siden været med til at starte en medielinie, hvor vi lavede lokalradio på Rønde højskole.
Da Lars-Peter Melchiorsen senere flyttede til Toftlund producerede han også programmer til lokalradioen der.
I Toftlund var hans hustru blevet præst, og det blev Lars-Peters anledning til begyndelsesvist at få et job som landssekretær i KLF. Siden har han skiftet kasket nogle gange i organisationen og er nu lønnet formand.
I dette forår kom endnu en kasket til. Denne gang var det en 65% stilling som præst i Vilstrup sogn, der lokkede, da denne var uden bopælspligt. Derfor er KLF stillingen justeret ned til 35%.
– I alt har jeg en 100% stilling, men det kan være svært at holde det nede, konstaterer Lars-Peter med et smil.

Evangeliet er stort for mig

Hans passion for at sætte kristent præg på medierne, stammer fra hans passion for evangeliet.
– Det er så vigtigt, at evangeliets budskab bliver synligt på så mange måder, som muligt, så det møder mennesker, der hvor de er. Det er også helt i tråd med den måde kirken gennem generationer har benyttet nye metoder. De var for eksempel først med bogtrykkerkunsten, forklarer Lars-Peter og uddyber evangeliets betydning for ham selv.
– Det er stort for mig, at jeg må tro på, at Gud altid vil være hos mig og støtte mig i livets udfordringen. Det giver en stor frihed i livet. Det er også det, som både dåb og nadver er et vidnesbyrd om: Guds overskud og rigdom og nåde mod os. Det tror jeg, at rigtig mange mennesker ville have glæde af at erfare. Også fordi evangeliet ikke er noget, du skal leve op til.
Men selvom branden er tydelig hos Lars-Peter Melchiorsen er vejen ikke altid ligeså tydelig.

Sæt jer selv i spil

– Selv når man ønsker at være en medspiller i medierne, er de umulige at styre. Nogen gange går det godt, andre gange mindre godt. Men jeg synes ikke det skal afholde kristne fra at sætte sig selv i spil.
– KLF indeholder jo netop det kristne livs- og menneskesyn i al sin mangfoldighed fra grundtvigianere og frikirkefolk, og den mangfoldighed må tv og radio gerne udtrykke.
– At jeg så ikke synes, at alle måder er lige optimale, er en anden sag. Det er i hvert fald vigtigt, at man gør sig klart, hvad man vil kommunikere, slutter Lars-Peter Melchiorsen.

Privat er han gift og har tre børn, et barnebarn og to på vej.