Pilgrimme deltog i Israels glæde over hjemvendt soldat

6.000 kristne deltog i jødisk Løvhyttefest i Jerusalem. Den fandt sted samtidig med, at kidnappet soldat blev løsladt efter fem års fangenskab.De 6000 kristne deltagere i den jødiske Løvhyttefest kom under deres Jerusalem March nærmere Israels folkesjæl end nogensinde.
Begivenheden fandt sted samtidig med, at den kidnappede israelske soldat, Gilad Shalit, blev løsladt fra sit femårige fangenskab hos Hamas i Gaza-striben og vendte tilbage til sit hjem i Israel.
Den farverige march begyndte tidligt om eftermiddagen i Sachar Parken nær knesset og sluttede nogle timer senere, efter at optoget var gået gennem Jerusalems gader endt nær den gamle jernbanestation.

Shalits hjemkomst

Mange af turisterne og pilgrimmene fra 80 lande verden over, der var kommet hertil for at tage del i Løvhyttefesten, tænkte og talte om Shalit. Hans hjemkomst var dagens samtaleemne i Israel og i store dele af verden. Også de mange kristne gæster var totalt optaget af denne nationale begivenhed.
Direktøren for Den internationale kristne Ambassade, der forestår den kristne deltagelse i Løvhyttefesten, Jürgen Bühler, gav udtryk for manges følelser, da han sagde:
– Det er godt for alverdens pilgrimme, der er kommet hertil for at udtrykke vores solidaritet med Israel på en så betydningsfuld dag, at få en førstehånds-oplevelse af, hvad dette land gennemgår. Vi tager del i Shalit-familiens og hele Israels befrielse og glæde over, at Gilad Shalit er kommet hjem, i live. Vi tager også del i manges forargelse over, at prisen for hans tilbagevenden indebærer, at skånselsløse mordere løslades.

Israel er ikke isoleret – vi kristne er her!

Buehler fortsatte:
– Det er de paradokser, som Israel hele tiden lever med, og vores pilgrimme vil sikkert vende tilbage til deres lande med en dybere forståelse af Israels unikke kamp – og en endnu stærkere forpligtelse til at stå sammen med den jødiske stat og det jødiske folk.
– Dette års samling understreger på ny vores budskab – at Israel ikke er isoleret, men har millioner af kristne fortalere og beundrere verden over.

Mange nationaliteter

Det var en folkefest uden lige at se mange brogede nationaliteter komme gående og dansende gennem Jerusalems gader.
Der var store delegationer fra Australien, Brasilien, Kina, Den tjekkiske Republik, Finland, Tyskland, England, Hongkong, Norge, Rusland, Sydafrika, Thailand og USA.
Den største gruppe var, som vanligt, fra Brasilien – 1000 deltagere – men den næststørste menes at have været den norske – 150 glade nordmænd, der ivrigt svingede det norske flag og kom i god snak med de mange tilskuere.

Hvad er Løvhyttefesten?

Løvhyttefesten – på hebraisk ”sukkot” – er en af de tre valfartsfester (de to andre er påskefesten ”Pesach” og ugefesten ”shavuot”). Den historiske baggrund er israelitternes vandring i ørkenen, ledet af Moses på vej væk fra slaveriet i Egypten. Det er en højtid, hvor man i syv dage skal spise og bo i løvhytter – for at tænke på de hytter, som jøderne byggede i ørkenen.
Traditionelt udlægger man dette ritual som et symbol på, at man skal stole på Guds omsorg frem for materielle goder. Løvhyttefesten er samtidig en høstfest. I templets tid, for 2000 år siden, bragte man særlige ofre af det høstede på denne tid.
En sukka kan man bygge i en have eller på en altan. Der skal bare være plads til, at et menneske kan sidde der. Når sukka’en er bygget, pynter man den efter behag med blomster, lyskæder, papirklip og andet smukt. Taget skal være åbent. Man skal kunne se himlens stjerner gennem det dække, man lægger over hytten, fx grene eller palmeblade.
Den ottende dag kaldes afslutningsfesten – og derefter kommer Torah Glædesfesten.