Protestbevægelsen i Israel synes at have tabt pusten

Protestbevægelsen for “social retfærdighed”, der i sommer fik titusinder af unge fra Israels middelklasse til at bo i telte på gader næsten overalt i landet, samlede igår 20.000 deltagere til en massedemonstration på Rabin-pladsen i Tel Aviv – men det synes, som om bevægelsen er ved at tabe pusten.Antallet af demonstranter var langt lavere end kulminationen i sommer, hvor omkring 1/2 million marcherede i protest mod regeringens sociale politik og krævede lavere husleje og skat og bedre vilkår på en lang række andre sociale områder.

Klummeskriver Gideon Levy skrev idag i sit blad, den store morgenavis “Ha’aretz”:

– Hvor var den ånd, der var så tydelig under alle sommerens demonstrationer? Dengang var der elektricitet i luften. Men iaftes var det, som om nogen havde lukket af for strømmen.

Demonstranterne synes at have banket forgæves på regeringens dør for at få forbedrede kår, men der er næsten intet sket, og de unge synes at være blevet mismodige over den ringe fremgang for deres synspunkter. De prøvede alligevel nok engang at få “alle mand af hus”.

Fremmødet var imponerende, men kunne have været langt større. Der syntes ikke at være blevet lagt nogen kim til en opstand for større social retfærdighed. Revolutionen er stadig ikke til at øjne. Trætheden har sat ind.

Mange spørger, om de protesterende ikke kunne have været nået meget længere, hvis bevægelsen vatr blevet politisk og havde medført dannelsen af et politisk parti, som mange mener ville kunne have fået stor indflydelse i knesset. Men telt-demonstranterne erklærede fra første færd, at de var en a-politisk bevægelse.

Medvirkende til det relativt lave antal protestdeltagere igår var, at Israel påny er i en vanskelig situation, efter at der er en optrapning af raketbeskydning mod den sydlige del af landet fra Gaza-striben. Et protestmøde, der skulle have fundet sted i Beersheba, blev aflyst som følge af sikkerhedssituationen.

Men der blev afholdt protestdemionstrationer i Haifa. Kiryat Shmona,Hod Hasharon og Modi’in. I Jerusalem marcherede 3000 demonstranter, et relativt højt tal for denne by.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blandt de marcherende i Jerusalem var formanden for Den nationale Studenterunion, Itzik Shmueli, der sagde:

– De, der er samlet her, beviser, at protesten ikke går nogen vegne, før vi opnår konkrete løsninger.