Bøn for klimaudsatte områder

Omkring 50 lande har deltaget i Hope for Creation, som gik ud på at bede for jordens klimaforandringer.Kirker prædikede til fordel for fattige udsatte.
– Der er et stort behov for handling i forhold til klimaændringer; det uberegnelige vejrmønster har allerede nu en ødelæggende indflydelse på ludfattige samfund og deres levevilkår, fortæller Organisers Tearfund til Christian Today.
Hope for Creation kombinerede prædikenens magt og lidenskaben for social retfærdighed og proklamerede og demonstrerede over for verden, at kirken har en stærk og fælles stemme som bidrag til løsning af globale problemer.