Bøn om forsoning med Tyskland

Bøn skal bane vej for vækkelse i Danmark – og Europa.Danske kristne skal tilgive tyskerne og lade være med at bære nag over de gamle tyskeres krigsforbrydelser.

Anders Bartholdy er med til at arrangere samlingen i Sønderborg.

Det mener lederne i Bedehus Danmark, som inviterer til en samling i Sønderborg den 20.-21. november.
Bedehus Danmark holder jævnligt samlinger, hvor man beder for landets situation.
– Hvad er det, der holder vækkelse og gennembrud tilbage i Danmark? har man spurgt sig selv og Gud om på Bedehus Danmarks ledersamlinger de seneste år.
– Flere gange har Gud peget på nøgler som ”enhed i Guds folk” og ”at ære fædrene”, fortæller Anders Bar-tholdy, som er med i Bedehus Danmark.
– Over længere tid har Gud også peget på vores nations forhold til Tyskland. For ligesom det kan være en hindring for Guds velsignelse, når der er grupper i en menighed, som har noget imod hinanden og fastholder hinanden i skyld, sådan kan det samme gælde for nationer, mener Anders Bartholdy, som tidligere var forstander for Apostolsk Kirke i Sønderborg.
Han mener, vi som danskere har brug for at gøre op med det forbehold, mange af os har i forhold til tyskerne – især på grund af de mange krige, vi som nabofolk har været involveret i.
– Og her tror vi, at kirken har en særlig rolle at spille. Hvis kirken går foran og på nationens vegne omvender sig, vil det få afgørende indflydelse på resten af nationen, siger Anders Bartholdy.
– Sønderborg er valgt som vært for samlingen, fordi krigen i 1864 mellem Danmark og Tyskland udspillede sig her. Krigen, som forandrede vores nation så meget. Vi tror, at lige som denne krig bragte meget negativt ind over vores land, kan kirkens omvendelse på dette sted bringe en tilsvarende velsignelse ind over landet, siger Anders Bartholdy.
– Og hvis nationerne rundt om Tyskland vil sætte tyskerne fri af anklagen fra fortidens krige, vil det bane vej for vækkelse i hele Europa, mener han.
Der vil også være repræsentanter fra flere af de andre europæiske nationer.
Møderne holdes i teatersalen på Hotel Comwell.
Henri.

Hvad er Bedehus Danmark?

Bedehus Danmark er en fælleskirkelig landsdækkende organisation, som gennem de sidste ti år har:
• samlet ledere fra kirker og organisationer til bøn
• inspireret til bøn i de lokale menigheder
• arrangeret fælleskirkelige bønnekonferencer for ledere og forbedere
www.bedehus.dk