Lev i forventning

På søndag er det 1. søndag i advent. Dermed begynder adventstiden – dvs. forventingstiden. Og vores forventning har betydning for, hvad vi får.
De fleste af os forventer en dejlig julefest forude, hvor vi skal mødes med familien, spise godt, hygge os med julefilm og julekonfekt og give hinanden gaver.
Og bare tanken om det gør os i bedre humør.
Modsat er der nogen, som har en masse negative forventninger til julen – og så bliver den også derefter. For det, vi frygter eller glæder os til, suger vi ligesom til os.
Derfor gælder det om at have positive forventninger. Både til julen og til livet. Og ikke mindst til Gud.
At tro er at forvente. Uden tro er det umuligt for mennesker at komme til Gud, ”for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham”, står der i Hebræerbrevet 11 om at gå i tro.
Vi må altså godt forvente, at Gud belønner os, når vi kommer til ham i bøn. Det er der ikke noget galt i.
Mange af os er opdraget med, at vi ikke skal være for påtrængende – men det gælder ikke i forhold til Gud.
Jesus siger i Mattæusevangeliet kap. 11,12 nogle mystiske ord om, at ”Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig.” (Bibelselskabets oversættelse.)
Nogle mener, at Jesus bare henviste til Herodes og andre modstandere, som havde angrebet ”Himmeriget”.
Men sammenhængen tyder på, at Jesus taler om, hvordan vi skal få fat i Himmeriget. Han siger, at vi skal ”storme” det for at ”rive det til os”. Jeg tror, at Jesus bruger så stærke ord fra det militære sprog for at vise, at vi skal kæmpe for at få del i den åndelige virkelighed.
Det går skam ikke af sig selv! Frelsen er ren nåde, ja, men det er ikke alle, der griber frelsen. Nogle vil slet ikke ha’ den, og rigtig mange er desværre bare ligeglade…
Mange er blevet lammet af en ubibelsk teologi om, at vi intet skal foretage os. Som om det ingen betydning har, om vi søger Gud eller ej.
Men Jesus siger: Riv det til dig! Kæmp for det! Gør alt for at få fat i Himmeriget!
For det er det vigtigste i dit liv.

Af redaktør Henri Nissen