Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Længes efter min hustru

Kære Orla Lindskov
Desværre har jeg for en tid siden mistet min hustru efter længere tids sygdom. Det tjener ikke noget formål nu at tale om, hvad hendes sygdom bestod i. Jeg vil langt hellere tale om, hvor meget hun betød for mig. Men det er nok heller ikke stedet til det her.
Hvad jeg derimod gerne vil tale om er gensynet. Det talte vores præst nemlig om ved begravelsen. Jeg ønsker jo, som de fleste i min situation vel gør, at møde min kære hustru igen.
Min kone og jeg er begge troende og tilhører Folkekirken, og det, der beskæftiger mine tanker meget nu, er også Bibelens tale om kødets opstandelse. Kan du sige mig, hvad der ligger i den tale. Altså hvad der menes med den?
Venlig hilsen
”Jeg længes.”

Svar 1:

Jesus taler klart om et gensyn i Himlen

Kære ”Du, der længes.”
Ja, hvad mener vi egentlig, når vi taler om kødets opstandelse?
Vi læser i opstandelses-kapitlet 1. Korintherbrev kap. 15, vers 35 og 36 følgende:
”Men nogen vil spørge: Hvordan opstår de døde, og hvad slags legeme får de? Tåbe! Det du sår får ikke liv, hvis ikke det dør.”
Og i vers 40: ”Der findes både himmelske legemer og jordiske legemer.”
Og videre i vers 50 og fremefter: ”Men det siger jeg jer, brødre: Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed…”.
Jeg må klart indrømme, at vi her står over for noget, som vi ikke kan fatte med vores tanker, for hvad er et himmelsk legeme?
Nogle mener, at der i udtrykket ”kødets opstandelse” ligger det, at det er ”din hustru”, der opstår. Det er hendes personlighed, som du kendte hende, der oprejses fra graven, men iklædt et herligheds-legeme, som hun får fra Kristus.
Det er hendes ”kød” forløst fra synd og forkrænkelighed, der skal leve, fordi den opstandne Jesus vil forvandle hendes fornedrelses-legeme og give det skikkelse, som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt, (Filipperbrevet kap. 3, vers 21). Hvordan det sker? Det er der ingen, der kan sige. Det er en himmelsk hemmelighed.
At tro på kødets opstandelse, synes jeg, fører ind i troen på, at der bliver et gensyn i de himmelske boliger.
Tanken om gensynet udgør nemlig en væsentlig del af det kristne håb. Gud har givet os lov til stole på, at der bliver et gensyn i Himlen.
Når Jesus i sin kommentar til lignelsen om den utro godsforvalter taler om, at vi skal skaffe os ”venner, der kan tage imod os i de evige boliger” ( Lukasev. kap. 16, vers 9), så taler det jo klart om et gensyn. Jeg tror ikke, at Jesus ville sige sådan noget, hvis virkeligheden var en anden.
Og når Jesus taler om Faderhuset med de mange boliger, ”hvor der gøres en plads rede for jer”, så peger det i samme retning.
Derfor mener jeg godt, at man kan fortsætte med at synge med på salmestrofen, der lyder: – ”Så vil vi længes til Himmerig og til at samles med vore kære… ”
Jeg håber inderligt, at det, jeg har skrevet til dig her, vil være dig til trøst og opmuntring.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Føler døren til livet er spærret…

Kære Orla Lindskov
Jeg har været til dine møder flere gange her i København. Det var velsignet. Jeg oplevede stor lettelse i min fysiske situation.
Men der er gået meget lang tid, siden jeg har været på et møde med dig. Det har der været flere årsager til. De er private, og dem vil jeg ikke komme ind på her.
Nu er jeg blevet sengeliggende på grund af dårlig ryg. Jeg bevæger mig kun ud af min seng med største besvær. Men heldigvis er der mange omkring mig. Både familie og venner kommer ofte til mig og hjælper mig med alle de praktiske ting, såsom indkøb og så videre. Alligevel føler jeg mig dybest set elendig, skilt fra mit liv på en måde. Jeg har nemlig altid været en aktiv og udadvendt kvinde. Nu føler jeg mig nærmest muret inde. Døren og adgangen til verden og til det pulserende liv er spærret.
Grunden til, at jeg skriver til dig, er ikke, at jeg som sådan vil beklage mig, og dog alligevel lidt.
Grunden er, at det ville gøre mig inderlig glad, hvis du ville gå i forbøn for mig og sende mig den konkrete trosstyrkelse i form af en salvedug.
Mvh.
En sengeliggende kvinde

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vinduet til Himlen er altid åbent

Kære sengeliggende
Jeg har bedt for dig og sendt dig en salvedug. Og jeg vil blot sige til dig i medfølelse med din situation, at selv om døren til verden nu er lukket for dig, som du selv skriver, så er vinduet til Himlen altid åbent.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Smerterne er tilbage

Kære Orla
Vil du igen bede over og salve min salvedug. Du har tidligere ved en salvedug, som du sendte til mig, bedt for mine mavesmerter, som derefter gik væk i et halvt år. Nu er de samme smerter tilbage, og jeg er blevet undersøgt – intet galt.
Vil du atter bede for mig? Tak for din tjeneste.
Venligst B.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Søg forbøn igen

Kære B.
Jeg vil med glæde bede for dig igen. Du gør nemlig rigtigt i, når smerter og evt. sygdom vender tilbage, at søge forbøn igen og selvfølgelig også selv bede.
At sygdom og smerter, ja for øvrigt alt ondt, kan søge at vende tilbage, efter at udfrielse har fundet sted, hentyder Jesus til i en lignelse ( Mattæusev. 12, vers 43 ff).
Her er der ganske vist tale om en uren ånds tilbagevenden, og det er slet ikke det, der er på tale med dig.
Men jeg har en del gange oplevet, at noget af det samme kan ske, når det drejer sig om sygdom og smerte; at der kan forekomme forsøg på tilbagevenden. Almindeligvis kalder man det tilbagefald. Årsagerne hertil kan være mange. Det er et meget omfattende emne. Men man kan, som allerede nævnt, imødegå denne tilbagevenden eller dette tilbagefald med bøn og forbøn.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov