Halldorf igen i Danmark

Lørdag den 3. marts taler den svenske forfatter og retræteleder Peter Halldorf ved et seminar i Sankt Andreas Kirkes menighedssal i Charlottenlund.Emnet er: ”Guds rige her og nu – og i forventning”. Det er foreningen ”Levende Vand”, der arrangerer. Seminaret afsluttes med en forbønsgudstjenste, hvor Emmauskirkens Taizékor medvirker.
Peter Halldorf har skrevet en række bøger om discipelskab, det indre liv, kirkefædre og kirkens historie. Forlaget Boedal planlægger til maj en genudgivelse af Halldorfs bog om 21 kirkefædre, ”Det fædrene ophav”, der har været udsolgt i flere år.
Henri