Ny pengefond vil give dansk kirkeliv dynamik

Ny fond vil hjælpe kristne initiativer i gang, såsom kristne børnehaver og skoler. Det skal tilføre ny dynamik til dansk kirkeliv. Det primære mål er dog, at flere bliver kristne.- Det er jo en erkendelse af, at mission koster penge, og derfor er der indimellem behov for, at der er nogle, der spytter i kassen, siger Søren Toft-Jensen.
Han står selv bag fonden, der blev oprettet for godt et år siden, sammen med to andre erhvervsfolk. De tre udgør bestyrelsen og er med til at prioritere, hvilke projekter fonden støtter økonomisk.
Det primære mål er at udbrede kristendommen ved at støtte forkyndere og ledere økonomisk, mens fonden også giver hjælp til opstart af kristne skoler og børnehaver samt til enlige og andre trængende gennem en kirke eller menighed.
– Det er vigtigt, at der står en kirke bag. Vi går ikke selv ind og støtter enkeltpersoner, men vi gør det gerne sammen med en menighed eller kirke, siger Søren Toft-Jensen og fortsætter:
– Vi tror, at disse forskellige områder vil arbejde sammen, hvilket de også allerede gør flere steder. En kirke kunne jo nemt drive en børnehave eller skole eller være i ’familie’ med dem. Derved kunne de komme i kontakt med en masse mennesker, som derigennem kommer i kontakt med flere kristne og finder ud af, hvordan de lever, siger Søren Toft-Jensen.
Det er en del af overskuddet fra hans virksomheder, der bliver delt ud via BorgFonden, som fonden hedder.

Inspiration fra USA

For Søren Toft-Jensen kom inspirationen til fonden fra et ophold i USA, hvor kirkelivet er indrettet på en lidt anderledes måde end her i Danmark.
– Man er i USA langt mere vant til, at mission koster penge, og at staten ikke altid går ind og hjælper folk, når de har økonomiske eller andre former for problemer. Derved gør kirkerne et langt større socialt arbejde i USA, end de gør i Danmark. Men vi ser en trend henimod, at det er ved at vende. At kirkerne er ved at blive mere bevidste om deres sociale og diakonale ansvar, og det er dejligt.
– Først og fremmest har jeg oplevet, at forkyndelse kan være andet end det, vi hører i de fleste folkekirker og missionsforeninger. Det kan være langt mere relevant, har jeg oplevet i forbindelse med amerikanske kirker. Det er det, vi i fonden har kaldt ’forkyndelse til livsforandring’. Det er egentlig fondens primære formål at skubbe kraftigt på det, så langt som vi kan, siger Søren Toft-Jensen og fortæller, at fonden allerede har givet økonomisk støtte til flere initiativer.
– Der har været en meget stor respons, næsten mere end vi har kunnet håndtere. Vi er jo kun en lille bestyrelse, som alle har jobs ved siden af. Det har faktisk været ret overvældende, fortæller Søren Toft-Jensen, der samtidig er begejstret for alle de nye initiativer over hele landet.
– Det har været utrolig spændende at være med i, fordi man får indblik i en masse ting, som foregår rundt i Danmark, som man ikke vidste noget om før, og som det er dejligt at høre om, siger han.

Ansætter selv forkynder

Fondens primære formål, nemlig forkyndelsen, haltede dog stadig.
– Da vi havde vores bestyrelsesmøde i september, havde vi bidraget til forskellige projekter inden for den kristne verden, men var egentlig ikke kommet så langt med det, der var fondens primære formål. Så foreslog en af bestyrelsesmedlemmerne, at måske skulle vi prøve at tage sagen i egen hånd, og det har vi så gjort, siger Søren Toft-Jensen.
Resultatet blev, at fonden selv søgte en forkynder, de kunne forsørge i en flerårig periode. Og det har givet pote.
– Vi har fået forbavsende mange kvalificerede ansøgere, langt flere end vi har regnet med, lyder det fra Søren Toft-Jensen.
Bestyrelsen skal nu gennemgå de forskellige ansøgninger.