Stadig jødehad i Tyskland

Anitisemitismen florerer i Tyskland. En undersøgelse viser, at hver femte tysker er jødehader.Det antisemitiske spøgelse er langt fra manet i jorden. Fænomenet florerer, og nu har en undersøgelse vist, at hver femte tysker er jødehader.
Undersøgelsen er offentliggjort af en uafhængig ekspertkomite, udnævnt af det tyske parlament, Bundestag, i forbindelse med den forestående Internationale Holocaust Mindedag den 27. januar.
Den viser, at jødehad eksisterer i store dele af det tyske samfund, og at det ikke blot råder hos det yderste højre eller radikale islamister, men at det er dybt rodfæstet i det tyske samfund.
Resultatet af undersøgelsen er blevet offentliggjort i israelske medier – og har vakt opsigt.
I en meget ung alder bruger tyske skolebørn ordet ”jøde” som en fornærmelse. På legepladser er ”jøde” et bandeord. Under fodboldkampe bruges antisemitiske tilråb mod jødiske hold, heriblandt ”Jøder til gas”, ”Bring Auchwitz tilbage” og ”Brænd synagogerne”.

Bekæmper jødehadet

Et medlem af ekspertkomiteen, dr. Peter Longerich , siger:
– Antisemitisme i vort samfund er baseret på udbredte fordomme, klicheer med dybe rødder og simpel uvidenhed om jøder og jødedom.
Eksperkomiteen blev nedsat af Bundestag i 2008 – ved 70-året for den nazistiske Krystalnats-pogrom – som led i parlamentets bestræbelser på at styrke Tysklands bestræbelser på at bekæmpe antisemitisme.
Rapporten, der er på tysk og fylder 207 sider, kritiserer den måde, Tyskland behandler antisemitisme.
– Der er ingen omfattende strategi til bekæmpelse af antisemitisme i Tyskland, skriver et andet medlem af ekspertkomiteen, dr. Juliane Wetzel.
Rapporten har titlen ”Antisemitisme i Tyskland” og kan læses på internettet, på tysk.
Til trods for den barske situation i Tyskland hedder det i rapporten, at antisemitismen er værre i flere andre europæiske lande, omfattende Polen, Ungarn og Portugal.