Viden er et godt forsvar mod misbrug af børn

Kristne hjem og organisationer er desværre ikke fredede, når det gælder seksuelle overgreb på børn. Realiteten viser, at de fleste overgreb finder sted i ”trygge” miljøer. Men der er meget, vi, som forældre og ansvarlige voksne, kan gøre for at mindske risikoen for misbrug og overgreb.

”Jeg vil gerne beskrive en seksuel krænker, som jeg kender godt. Denne mand havde gode kristne forældre. Som barn hørte det til sjældenhederne, at han ikke kom i kirke, og han gik også i kirke som voksen. Han fik topkarakterer i skolen. Han blev gift og fik et barn. Han var træner for det yngste fodboldhold. Han brugte aldrig stoffer eller rørte alkohol. Alle kunne lide ham. Han var engageret i kirkens udadrettede aktiviteter. Han havde et godt og velbetalt arbejde. Men fra 30-års alderen misbrugte han små drenge seksuelt. Han misbrugte aldrig en fremmed dreng. Alle hans ofre var hans ’venner’. Han afsoner i øjeblikket en dom på fem år for seksuelt misbrug af børn. Jeg kender denne krænker særdeles godt, fordi han er mig.” (Misbrugte over 100 små drenge seksuelt)”.

Hører oftere om overgreb i medierne

Terapeuten Birthe Kendel giver gode råd til forældre og børn, der forebrygger seksuel krænkelse.

Man hører oftere og oftere i medierne om seksuelle overgreb på børn, og når speakeren så går videre med resten af nyhederne, sidder man tilbage med følelser af vrede, sorg og vantro. Det er utrolig svært at forholde sig til, hvad der kan få nogle voksne mænd og kvinder til at misbruge små børn seksuelt.
Forstanden nægter at følge med ud i de forfærdelige enkeltheder, så det kan være nemmere helt at lukke af, for det kan jo ikke ske for mine børn – eller kan det? Er der en sætning i denne mands beretning, der burde få os op på mærkerne? Ja, sætningen: ”Alle hans ofre var hans ’venner’.”
Denne lille sætning udtrykker, hvad alle statistikker viser. At i de miljøer, hvor børnene skulle være mest trygge: i hjemmet, i skolen, i klubberne og i kirkerne, er risikoen for, at de udsættes for et seksuelt overgreb størst. Eller sagt på en anden måde: 85-90% af alle børn, der bliver seksuelt misbrugt, kender krænkeren personligt.
Seksuelt overgreb er en raffineret og ofte skjult form for børnemishandling, idet bevisbyrden oftest hviler alene på barnet og dets oplevelser. En oplevelse barnet kun deler med krænkeren. Sådan en ’hemmelighed’ er en enorm belastning for et barn, og barnet søger oftest ind i ensomhed og social isolation.
Hvis et barn mister en forældre af sygdom eller i en trafikulykke, får det lov til at tale om alle de følelser, der knytter sig til sorgen og tabet.
Et misbrugt barn kan oftest ikke fortælle om overgrebene. Barnet ønsker, at overgrebene bliver stoppet, men ved ikke, hvordan det skal bære sig ad. Barnet har ikke de nødvendige fysiske, følelsesmæssige eller mentale ressourcer, og trues eller manipuleres mange gange til tavshed. Andre prøver at fortælle, men bliver ikke hørt og forstået.

Hvert 10. barn udsættes for overgreb

Ifølge flere danske børnerettigheds organisationer udsættes hvert 10. barn i Danmark for et eller flere overgreb, som introducerer det til en forvrænget voksenseksualitet, som det ikke har mulighed for at forholde sig til.
Det kan være svært nok for en voksen at forstå, hvad et seksuelt overgreb indebærer. For et barn er det endnu værre, fordi handlingen udsender en masse uklare, forvirrende og udefinerbare signaler og er forbundet med følelser som: smerte, vantro, tillidssvigt, mistro, forvirring, skyld og skam.
Børn kan ikke give samtykke til seksuel kontakt, fordi de har en yderst begrænset forståelse af, hvad den seksuelle kontakt indebærer. Derfor ligger det fulde ansvar altid hos den voksne.

Hvad kan vi gøre?

Er der så noget, vi forældre kan gøre for at beskytte børnene bedst muligt? Mit svar vil være et klart JA! Vi kan aldrig beskytte børnene 100%, men vi kan give dem en viden, der kan gøre det sværere for en krænker at misbruge dem.
Da krænkere primært leder efter børn, der mangler selvværd, personlige grænser, venner og god voksenkontakt, kan forældre gøre en tidlig og meget vigtig indsats ved at:
• …styrke børnenes selvværd ved at se dem, lytte til dem, rumme dem og værdsætte dem for hvem og hvad, de er.
• …styrke børnenes sociale netværk.
• …lære dem at sætte personlige grænser og at respektere andres grænser. Børn skal vide, at de ikke skal føle sig presset til at overskride deres personlige grænser for at gøre andre tilpas.
• …lære mindreårige børn at kende forskel på en god berøring og en væmmelig berøring.
• … lære dem at sige nej, løbe væk og fortælle, hvis de oplever berøringer, der gør dem utrygge, forvirrede eller kede af det.
• …lære dem at kende forskel på en hemmelighed og en overraskelse.
• …lære børnene, hvordan de skal færdes trygt på internettet.
(Følgende hjemmesider kommer med et væld af værdifuld information til forældre og børn: www.sikkerchat.dk; www.kidsandmedia.dk: www.siso-boern.dk. )
• …blive kendt med de signaler, der kan give en begrundet mistanke om, at barnet evt. har været udsat for en grænseoverskridende berøring.
• …lære, hvad man skal gøre, hvis ens barn fortæller om et overgreb, eller oplever forsøg på at lokke barnet via chat, mail eller sms.
• …vide hvor man skal henvende sig, hvis man har en begrundet mistanke om, at et barn misbruges.
• … benytte www.korrespondanceskolen.dk, som tilbyder et brevkursus for forældre, som bl.a. går nærmere ind på de nævnte punkter.

Kurset: ’At være forældre’ er gratis, men man betaler et ekspeditionsgebyr på 75,- kr. Kurset kan også tages elektronisk.

Se virkeligheden i øjnene

Når det drejer sig om seksuelle overgreb på børn, så har vi som forældre et valg. Vi kan stikke hovedet i sandet og håbe, at det ikke rammer vores børn. Eller vi kan se virkeligheden i øjnene og prøve at få en viden, som vi kan give videre til vores børn, og som kan yde dem en vis form for beskyttelse.
Ane Elmquist, som er leder af projektet: ”Sig det bare”, kommer med følgende udtalelse:
– Hvorfor egentlig ikke gøre børn opmærksomme på, at overgreb finder sted, så vi kan ruste dem til at sige nej i en evt. kompromitterende situation…. blot fordi vi synes, at det er pinligt at snakke om, at nogle voksne ´og ældre børn´ (tilføjet) kan finde på at udnytte et barn seksuelt.
Vi skylder vores børn at tage udfordringen op. Det, at vi tør tale om et emne, som mange stadig anser for et tabu emne, vil sende et signal til børnene, der siger: ”Jeg vil altid lytte til dig og tro på dig!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her kan man få hjælp:

– Børns Vilkår.
Tlf. 3555 5557

– SISO (Landdækkende videncenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn)
Tlf. 2077 1120

– Støttecenter mod incest i Danmark
Tlf. 3313 6383


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Kris (Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) www.kris-dk.dk
Tlf. 86 18 33 94

Af Birthe Kendel, terapeut for Kristen Rådgivning for Incest-ofre og Seksuelt misbrugte