Pyramideforan Ribe Domkirke

Skal der ligge en pyramide foran Ribe Domkirke?

Sådan ville det se ud i dagslys – og om natten ville lyset stråle ud fra pyramiden i Ribe.
Indtil videre er der ikke tale om konkrete planer, men Willy Johannsen og Carsten Gadgaard håber at idéen bliver grebet af andre og ført ud i livet. Illustrationen er fra deres bog.

Det foreslår Willy Johannsen og Carsten Gadgaard i deres nye bog ”Oplevelser i Nationalpark Vadehavet og i byerne omkring den”.
De henviser til glaspyramiden ved Louvre i Paris og håber at Ribe på samme måde kunne få sig et vartegn. De forestiller sig, at pyramiden kunne rumme fortids-udgravinger.
Ribe er Danmarks ældste by – den opstod som landsby ca. år 700. Men først efter, at munken Ansgar i år 854 byggede den første kristne kirke her, fik byen sin storhedstid med kongebesøg og Danmaks største nordsøhavn. Her har været klostre for både Sortebrødre og Gråbrødre. Og det var her Hans Tavsen var den første protestantiske biskop, og senere også her salmedigteren H.A. Brorson var biskop.

Okkult pyramide?

Skal der nu anlægges en ”okkult pyramide” som vartegn midt i denne bys kristne historie, undrer en læser sig.
Men er pyramiden et okkult symbol? Næppe for initiativtagerne. Men i nogle nyreligiøse kredse tror man, at pyramider kan opfange kosmisk energi. Udenfor Kolding er der fx opført en pyramide til dette formål.
Nogle mener, at det gamle babelstårn, der er omtalt i Bibelen, var konstrueret som en pyramide efter nogle matermatiske formler, som passer sammen med astronomiske bygningsværker på jorden, som fx stenmonumentet Stonehenge i England. Det har bl.a. Aril Edvardsen beskrevet i sin bogserie om urtiden (Solgudens Autostrada).
De egyptiske pyramider var kongegrave, som skulle skyde kongens sjæl op i det himmelske gennem en skakt, som pegede mod bestemte stjerner.
Men muligvis var det Bibelens Josef, der byggede den første pyramide ved Sakara.
Det mener i hvert fald Lennart Müller i sin store bog ”Exodus”, som Udfordringen også forhandler. Han fortæller, at der fx er fundet tegn efter de mægtige kornkamre, som Bibelen fortæller om. (Se artikel uge 17/2011).
Også forfatteren Poul Hoffmann er inde på denne teori i sin seneste bog ”Sfinxens smil”. Han mener, at Abraham og Sara mødte kong Cheops i Egypten. Og at Cheops-pyramiden var kongens forsøg på at komme i kontakt med Abrahams Gud.
Men der ligger dog næppe noget religiøst eller okkult til grund for initiativtagernes motiver. Arkitekter ser i pyramiden blot et smukt og fuldent bygningsværk. Om pyramiden så passer til Ribe Domkirke er en anden sag.
Henri.