Stopper som præst i protest mod homovielser

Brian Christensen har opsagt sin stilling som præst i Folkekirken. Han er snart ny landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk.
Det er 15 år siden, at Brian Christensen blev præst i Elling sogn. Men nu har han ønsket at stoppe som præst i Folkekirken med udsigt til indførelse af et autoriseret vielsesritual for personer af samme køn.
Evangelisk Luthersk Netværks (ELN) landsledelse har nu ansat Brian Christensen som ny landssekretær med tiltrædelse den 1. august 2012.

Er konsekvent

– Brian viser teologisk og åndelig konsekvens og konsistens ved at drage så klar en konsekvens af den forventede indførelse af et vielsesritual for homoseksuelle. Det må aftvinge respekt, at han på den måde står ved sine standpunkter, siger ELNs formand Henrik Højlund.
– Som menneske er han fleksibel og en igangsætter, samtidig med at han er rolig og tilbagelænet. Brian er solidt funderet i både de kirkelige organisationer og i det folkekirkelige, tilføjer Højlund.
Brian Christensen var engageret i ELN allerede før opstarten i august 2006 og er lige nu med i Landsledelsen, samt Vejleder- og Tilsynsrådet dér.
Så det er en mand med kendskab til arbejdet, der fra august skal stå i spidsen for den fortsatte udvikling af ELN.
I stillingen som landssekretær vil Brians erfaringer fra præstejobbet og hans kendskab til det frivillige organisationsarbejde komme både ham og netværket til gode.

Praktisk erfaring

– Særligt i forbindelse med oprettelsen af ELNs menighedsnetværk i maj 2012 forventer vi, at Brians erfaringer med menighedsliv kan få stor værdi, fortæller nuværende landssekretær Lasse Holmgaard Iversen.
Ved siden af jobbet som præst har Brian Christensen de senere år læst på en kandidatuddannelse i brugen af informationsteknologi ved Aalborg Universitet, som han afslutter dette forår. Også denne kompetence vil blive bragt i spil i arbejdet i ELN.
Brian Christensen er gift med Kirsten, og de har fire børn i alderen 14-21 år.
ELN blev oprettet i 2006 og har ca. 1300 medlemmer. Netværket arbejder for at markere ”bibelsk funderet kristendom i kirke og samfund” og vil også inspirere til ”praktisk menighedsliv”.

Markerer sig

Det er især foreningens formand Henrik Højlund, der har markeret sig i debatten om vielse af homoseksuelle i Folkekirken.
Fremover får han selskab af den ny landssekretær. Brian Christensen har i hvert fald sat sit job på spil i protest mod devaluering af de bibelske værdier i Folkekirken.
/sl