Festlige forbedere i Folketinget

Det er nomalt ikke bøn og faste, der præger Folketinget. Men for nylig var 65 forbedere på besøg på Christiansborg.

Gruppen af europæiske forbedere samlet udenfor Christiansborg. Værten Mette Dencker ses indsat øverst til højre.

Det skete i forbindelse med European Union of Prayers konference i København, der faldt sammen med en Nordisk Bønneuge.
Forbederne beder altid for det land og den regering, som har formandsskabet i EU.
Normalt tages de imod af en kristen parlaments-gruppe, som findes i de fleste europæsike lande. Men også her glimrer Danmark med fraværet af bevidste kristne politikere.
Deltagerne havde derfor bedt om at møde folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (DF), som efter folketingsvalget tog initiativ til at genoprette den ugentlige andagt på borgen, som Fl. Kofod-Svendsen (KD) oprindeligt stod for, og som folketingets formand, Christian Mejdal (V), derefter overtog i en årrække. Blandt de faste deltagere i andagten var bl.a. Birthe Rønn Hornbeck.
Mette Dencker sagde straks ja til at vise gæsterne rundt på borgen og besvare spørgsmål.
Koordinator for besøget var Rakel Kristiansen, og hun er fuld af lovord om værten.
– Mette Dencker gjorde det så flot. Hun er meget åbenhjertig og fortalte levende om arbejdet i folketinget. Da vi var 65, delte hun gruppen i to og fik sin kollega Marie Krarup til også at være guide. Efter rundvisningen mødtes vi et større lokale, og hun fortalte om, hvorfor hun havde taget initiativ til at genoprette andagten. Hun havde skrevet til alle sine kolleger på Christiansborg og inviteret dem til at være med.
Mette Dencker ønskede, at politikerne her skulle mødes om noget, de kunne være fælles om. Også de ansatte kan deltage.
Normalt mødes der dog kun 5-8 personer til andagten. Man synger en salme, læser ugens tekst i Bibelen, snakker lidt om betydningen af den, og slutter med Fadervor.
– Bad forbederne også på Christiansborg?
– Det var ikke planlagt, men da vi havde hørt på Mette og stillet spørgsmål, spurgte formanden Ortwin Schweitzer, om vi måtte bede for hende. Det måtte vi meget gerne, så der var 3-4 personer fra forskellige lande, som bad på deres sprog og velsignede hende og de andre politikere.
Der står jo i Bibelen, at vi skal bede for alle – specielt dem i høje stillinger, som har et stort ansvar, fortæller Rakel Kristiansen fra Bedehus Danmark.
En kvindelig deltager fra Rumænien havde medbragt et vædderhorn og gjorde tegn til at ville blæse politikerne et stykke.
Det fik et par af de mandlige deltagere dog med bestemthed forhindret.
Henri.