Jurist: Ritual-pres er i strid med grundloven

Kristendemokraterne mener, at regeringen krænker religionsfriheden i Danmark med forslaget om at indføre kønsneutrale ægteskaber.
Per Ørum Jørgensen finder det dybt ulykkeligt, at regeringen med forslaget om kønsneutrale ægteskaber har bragt Danmark i en situation, hvor mere end 400.000 medlemmer af Folkekirken føler sig så krænket i forhold til deres tro, at de overvejer at melde sig ud af Folkekirken.

Krænker ægteskabet

For mange mennesker er ægteskabet et forpligtende forhold mellem mand og kvinde med en dyb religiøs betydning. Hvis regeringens forslag om kønsneutrale ægteskaber vedtages, indføres der i realiteten en ny forståelse af ægteskabet uden den religiøse betydning, som traditionelt har været knyttet til ægteskabet. I realiteten omdefinerer forslaget på afgørende vis ægteskabet og dets religiøse forankring. Forslaget er et forsøg på lovgivning om, hvordan man skal opfatte ægteskabet. Dermed griber forslaget ind i det religiøse liv på en måde, der krænker religionsfriheden, siger Per Ørum Jørgensen.

Krænker folkekirken

Desuden krænker forslaget efter Per Ørum Jørgensens mening folkekirken som trossamfund, idet det bryder med en hundredårig tradition for, at staten ikke blander sig i kirkens indre liv. Ethvert trossamfund må selv kunne bestemme dets indre liv. En lov om kirkelig vielse af homoseksuelle par vil oplagt have direkte konsekvenser for kirkens indre liv – herunder kirkens tro, lære og ritualer, siger Per Ørum Jørgensen. Den slags bør ikke være Statens anliggende. I stedet bør der snarest vedtages en kirkeforfatning, som sætter rammerne for, at folkekirken selv kan bestemme sit indre liv, sådan som Grundlovens paragraf 66 lægger op til.
Træk det tilbage!
Kristendemokraterne opfordrer kirkeministeren og regeringen til at trække forslaget tilbage. Hvis forslaget vedtages, vil KD undersøge mulighederne for en retssag mod Staten for at få ophævet loven ad den vej. Det kunne måske blive som et gruppesøgsmål mod Staten, siger Per Ørum Jørgensen.
Som det fremgår, så vil KD, hvis lovforslaget bliver gennemført, som det ligger nu, vurdere de juridiske muligheder for at etablere et gruppesøgsmål mod Staten med henvisning til Grundlovens §66 og §67.

I strid med grundloven

Selv om nogle jurister afviser, at lovforslaget er i strid med Grundloven, så er det interessant for mig at lytte til tidligere dommer Jens Smedegaard Andersen, som udtaler følgende til Kristeligt Dagblad:
”Det er min faste overbevisning, at der er tale om en krænkelse af Grundloven, når biskopperne bliver tvunget til at udfærdige et kirkeligt ritual i forbindelse med en borgerlig lovgivning. Højesteret kan, hvis der anlægges en sag, afklare, hvad regeringen bygger tvangen på. Retten skal ikke afgøre, om vielse af homoseksuelle er i strid med den kristne tro, men alene afgøre, om folkekirken er et trossamfund og dermed omfattet af trosfriheden, så den selv kan træffe sine afgørelser om trosforhold. Ved at pålægge biskopperne at udfærdige et ritual til vielse af homoseksuelle på den måde, som kirkeministeren har gjort, fratager staten Folkekirken sin status som trossamfund,” siger Jens Smedegaard Andersen.
Dette spor vil vi nu forfølge, hvis lovforslaget gennemføres. Som udgangspunkt søge om Fri Proces og opfordre så mange som muligt til at tilslutte sig. KD vil være bannerfører for de mange tusinde medlemmer af Folkekirken, som føler sig krænket i forhold til deres tro.
Henri