KD: Kirken bør afgive vielsesret

Kristendemokraterne er imod enhver lovgivning, der udfordrer folkekirkens og andre trossamfunds religions- og ytringsfrihed. Derfor ønsker KD, at folkekirken får sin grundlovssikrede kirkeforfatning nu.
Det lovforslag om kønsneutrale ægteskaber, som regeringen har fremsat, gør det tvingende nødvendigt at præcisere, at Folketinget ikke skal blande sig i kirkens tro og lære, mener KD.
Samtidig bør det overvejes som konsekvens af indblandingen at fjerne den juridiske vielsesmyndighed fra folkekirken og andre trossamfund, så vielse kun foretages af de borgerlige myndigheder, mener KDs formand, Per Ørum Jørgensen.
Henri.