Sorteret fra på grund af små blomkåls-ører?

Retten til Liv fik masser at tænke på ved årsmøde om abortmodstand.
”De vil vælge en abort, hvis screeningen viser, at fosteret har anlæg for blomkålsører. Alt andet ville være synd. Sådan et barn vil aldrig kunne få et normalt liv”. Det var udmeldingen fra et forældrepar om deres barn i maven, kunne man læse i Politikken.

Lektor Torben Riis gav de 60 deltagere ved Retten til Livs årsmøde noget at tænke over.

Sådan indledte landssekretær Ellen Højlund Wibe sin beretning ved Retten til Liv’s årsmøde i lørdag den 24. marts i Silkeborg Oasekirke. Omkring 60 personer var mødt frem og fik et særdeles informationsmættet foredrag af lektor Torben Riis fra Respekt for menneskeliv. Organisationen gør fælles sag med Retten til Liv i kampen imod abort. Riis kortlagde, hvad man kan kalde ”Vestens korstog mod de ufødte i den tredje verden” gennem abortlobbyisters misinformation om abort som familieplanlægningsværktøj.

Savner kristen moral

– I en efter-kristen kultur udformes lovene ud fra et grundlag, hvor der spørges efter effektivitet, nytte-værdi, det økonomisk fordelagtige og lignende, sagde Ellen Højlund Wibe. – Moralske anskuelser og etiske overvejelser – for ikke at sige en henvisning til en højere autoritet over os – er mere eller mindre irrelevant, og henvises til sit eget isolerede forum for særligt interesserede.
Hun fortalte, at det om kort tid vil være muligt for lægerne med en simpel test at afgøre, om det ufødte barn har anlæg for en lang række sygdomme: hjertefejl, kromosomafvigelser, autisme, kræft mm.

Klapjagt på mennesker

– Ud over det helt grundlæggende forkerte i det, så betyder det en intensivering af klapjagten på de mennesker, der ikke er ligesom os andre. En uhyggelig indsnævring af mangfoldigheden i menneskeslægten ud fra et princip, hvor mennesket er gjort til en vare, som vi sætter i produktion, tjekker undervejs, når produktionen er gået i gang, og lever varen ikke op til forventningerne, så kasserer vi varen og laver en om’er. Ligesom de forældre, der ville slå deres ufødte barn ihjel, hvis det viste sig at have blomkålsører!
Til skolestart vil Retten til liv udgive en abortavis, der retter sig mod skoleelever. Mange skoleelever henvender sig hyppigt til sekretariatet for at få stof til opgaveskrivning abort-relaterede emner.