Kristendemokraterne vil trække regeringen i retten

Religionsfriheden krænkes af nyt homofili-ritual, mener Per Ørum.Kristendemokraterne mener, at regeringen krænker religionsfriheden i Danmark med forslaget om at indføre kønsneutrale ægteskaber.

– Hvis regeringens forslag om kønsneutrale ægteskaber vedtages, indføres der i realiteten en ny forståelse af ægteskabet.

Per Ørum Jørgensen finder det dybt ulykkeligt, at regeringen med forslaget om kønsneutrale ægteskaber har bragt Danmark i en situation, hvor mere end 400.000 medlemmer af Folkekirken føler sig så krænket i forhold til deres tro, at de overvejer at melde sig ud af Folkekirken.
– For mange mennesker er ægteskabet et forpligtende forhold mellem mand og kvinde og med en dyb religiøs betydning, siger Per Ørum Jørgensen.
Hvis regeringens forslag om kønsneutrale ægteskaber vedtages, indføres der i realiteten en ny forståelse af ægteskabet uden den religiøse betydning, som traditionelt har været knyttet til ægteskabet.
– I realiteten omdefinerer forslaget på afgørende vis ægteskabet og dets religiøse forankring. Forslaget er et forsøg på lovgivning om, hvordan man skal opfatte ægteskabet. Og dermed griber forslaget ind i det religiøse liv på en måde, der krænker religionsfriheden, siger KD’s landsformand.
Desuden krænker forslaget efter Per Ørum Jørgensens mening folkekirken som trossamfund, idet det bryder med en hundredårig tradition for, at staten ikke blander sig i kirkens indre liv.
– Ethvert trossamfund må selv kunne bestemme dets indre liv. En lov om kirkelig vielse af homoseksuelle par vil oplagt have direkte konsekvenser for kirkens indre liv, herunder kirkens tro, lære og ritualer, siger Per Ørum Jørgensen. Den slags bør ikke være Statens anliggende. I stedet bør der snarest vedtages en kirkeforfatning, som sætter rammerne for, at folkekirken selv kan bestemme sit indre liv, sådan som Grundlovens paragraf 66 lægger op til.
– Kristendemokraterne opfordrer kirkeministeren og regeringen til at trække forslaget tilbage. Hvis forslaget vedtages, vil KD undersøge mulighederne for en retssag mod Staten for at få ophævet lovet ad den vej. Det kunne måske blive som et gruppesøgsmål mod Staten, siger Per Ørum Jørgensen.
Henri.