Bibelselskabet vender underskud til overskud

Efter en årrække med dalende omsætning og underskud, senest på knap seks millioner kroner i 2010, kom Bibelselskabet ud af 2011 med et plus på bundlinjen på 222.708 kroner efter afskrivninger og finansielle poster.
Det fremgår af Bibelselskabets årsberetning og regnskab for 2011, som Bibelselskabets Repræsentantskab godkendte den 24. maj. Administrative besparelser, voksende salg af bibler og bibelmaterialer til både kirker og skoler, flere arveindtægter og øget omsætning i Bibelselskabets internationale arbejde er væsentlige forklaringer på det forbedrede resultat.