Folkekirken satser igen på mission

Mission er kommet ind i varmen. Kirkeministeriet betaler endda en missionskonsulent.
Folkekirkens fællesfond under Kirkeministeriet har bevilget en halvtidsstilling til netværk mellem missionsselskaberne og den traditionelle sognekirke.

Birger Nygaard skal hale missionsopgaverne tilbage i Folkekirken.

Den aktive og erfarne missionsmand Birger Nygaard får nu travlt med at integrere mission i Folkekirken. Opgaven sker i regi af Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
– Det er meget fint, at Folkekirken nu officielt tager missionsopgaven på sig. Vi får ikke en svensk model, hvor missionsselskaberne nedlægges, men en model, hvor missionsselskaber og stiftspræster snakker sammen. På den måde bliver Birger Nygaards stilling missionsselskabernes kanal ind i den traditionelle folkekirkestruktur, siger sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Jørgen Skov Sørensen.
Birger Nygaard kommer fra en stilling som leder af missionsselskabet Areopagos’ danske afdeling.
Missionsopgaven er over tid gledet fra kirken over i missionsselskaberne, men nu er mission kommet ind i varmen i Folkekirken igen:

Nybrud i folkekirken

– Det er en anerkendelse af, at det at være kirke indebærer at være i mission. Det er ikke bare tolerance, men anerkendelse. Mission er kirkens berettigelse, mener missionskonsulent og ph.d. Mogens Mogensen.
Og det er noget nyt i folkekirkesammenhæng, siger han og citerer Kirkeministeriets betænkning om opgaver i sogn, provsti og stift (2006):
”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser… Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”
– Det kan ikke siges tydeligere. Og det havde man ikke turdet skrive for 20 år siden, kommenterer Mogens Mogensen. Hvor mission før bestod i at sende missionærer til Afrika, er mission i dag kirkens grænseoverskridende indsats som helhed.