Hvert tiende menighedsrådsmedlem tror ikke på Gud

De fleste er dog religiøse, men 1/4 tror fx ikke på liv efter døden, konkluderer stor undersøgelse.
Ny undersøgelse kortlægger menighedsrådsmedlemmers religiøsitet. De allerfleste er religiøse, og hvorfor skulle de ikke være det? De er jo trods alt valgt ind i et menighedsråd.Alligevel viser en ny undersøgelse fra Landsforeningen af Menighedsråd, at 10 procent af menighedsrådsmedlemmerne i 2008 ”forholder sig søgende i forhold til kristendommen”.

4 procent tror ikke, Gud eksisterer

Går man dem på klingen og spørger, om det er sandsynligt at Gud eksisterer, svarer hhv. 4 og 11 procent af de 764 adspurgte menighedsrådsmedlemmer ”slet ikke” eller ”lille sandsynlighed”.
Er det sandsynligt, at der er et liv efter døden? Hertil svarer 13 procent ”slet ikke” og 12 procent ”lille sandsynlighed”.

Hver femte beder lidt eller slet ikke

Spørgsmålene går helt ind til kernen af den religiøse praksis:
Hvor vigtig er den personlige bøn for dig? Hertil svarer 6 procent ”slet ikke” og hele 14 procent ”lidt”.
Man kan så spørge sig, hvorfor folk stiller op til et menighedsråd. Her afdækker sociolog Steen Markvard Rasmussens undersøgelse, at menighedsrådene består af hhv. troens repræsentanter, stedets repræsentanter, servicekirkens repræsentanter, submenighedernes repræsentanter og til sidst en udefinerlig gruppe opstillet som ”fællesliste” eller ”sogneliste”.

Åndeligt liv i kirken?

Det er altså langt fra alle, som opstiller til menighedsråd, fordi de ønsker mere åndeligt liv i kirken. Og selv de, der fx er troens repræsentanter i menighedsrådet, kan holde troens praksis i strakt arm.
Således spørger undersøgelsen også frimodigt:
Hvor ofte beder eller medieterer du? Hertil svarer 6 procent ”slet ikke” og 16 procent ”lidt”.
Men hvis det kan være nogen trøst, så er danske menighedsrådsmedlemmers religiøsitet på niveau med befolkningens i Italien og Polen.
Undersøgelsen viser også, at menighedsrådsmedlemmer er mere veluddannede end gennemsnittet. Uddannelse øger den religiøse polarisering, mener Steen Markvard Rasmussen. Det er måske forklaringen på, at flere menighedsrådsmedlemmer slet ikke beskæftiger sig med fx bøn.
Undersøgelsen ”Meninger med menighedsråd” kan hentes på www.menighedsraad.dk.