Menighedsråd: Giv plads for profilmenigheder

Sognekirker med ”markant teologi” får nu opbakning fra Landsforeningen af Menighedsråd.
– Der er ofte et skisma mellem territorialkirker og profilkirker. Her er min holdning, at sogne må give plads til profilkirker – også dem, hvis teologi måske afviger fra vores. Det er deres demokratiske ret at være sognebåndsløsere og kirke med en særlig teologisk profil.

Inge Lise Pedersen

Det sagde formand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen i sin formandsberetning på Menighedsrådenes årsmøde på Nyborg Strand fredag den 1. juni.
Og dermed gav bød hun velkommen til sognekirker som Kristkirken i Kolding, hvis menighedsråd har ansat præster, der alle nægter at vie fraskilte.
– Hvis vi vil bevare mangfoldigheden i Folkekirken, må vi også give plads til profilmenigheder, inklusive deres sognebåndsløsere.
Sognebåndsløsere er folk, der vil tilhøre den selvvalgte kirke frem for den kirke, der ligger i deres sogn.
Formanden fortsatte:
– Det har med jævne mellemrum været røster fremme om at begrænse sognebåndsløseres muligheder for at være medlem i det sogn, hvor de har tilsluttet sig menigheden. Der henvises ofte til sogne med profilmenigheder med markant teologi og mange sognebåndsløsere. Jeg er i udvalget gået ind for, at det vil være uheldigt at stramme reglerne for sognebåndsløseres udøvelse af deres demokratiske rettigheder.

Grund til kirkelukninger

Talen tog ellers udgangspunkt i mediernes ofte negative omtale af folkekirken og nævnte bl.a. messefald og kirkelukninger.
– Mange sogne har messefald (dvs. aflyste gudstjenester pga. manglende opslutning – red.). Det mærkelige er, at biskopper, provster eller præster har ladet stå til. Og menighedsrådene? Det er nemt at undgå messefald, hvis blot alle menighedsrådsmedlemmer går regelmæssigt i kirke!
– Det er især kirkelukninger i København, der har været i medierne. Men vi skal huske, at der er sket en voldsom demografisk udvikling i hovedstaden. Mellem 1950 og 1990 er Københavns og Frederiksberg kommuner reduceret med 340.000 indbyggere. I dag er tallet nok oppe på 400.000.
Men her er omegnskommunerne ikke regnet med. Her har man bygget 41 nye kirker i samme periode.