Flere donorbørn?

Det danske firma, Cryos International, verdens største sædbank, vil gerne åbne en ægbank. Nu er teknologien på plads, og mange kvinder har behov for at få frosset æg ned, mens de endnu er gode, hedder det.
Kvinder har et biologisk ur at tage hensyn til, og flere års ventetid på donoræg får hvert år op mod 500 danskere til at søge behandling i Spanien. Her får donorerne omkring 7.500 danske kr. for en ægdonation.
Men danske kvinder får ikke mulighed for at ’sælge’ æg. Et egentligt salg af organer, blod og sæd er forbudt. Men Cryos vil gøre ægdonation attraktivt ved at lade kvinderne sætte egne æg gratis i banken til senere brug.
Formanden for Dansk Fertilitetsselskab, Karin Erb, ser en ægbank som et vigtigt skridt mod ’reproduktiv autonomi’, så kvinder selv kan bestemme, hvornår og hvordan de får børn. En såkaldt ’krydsdonations-lov’ træder snart i kraft. Her kan man få en ægdonation, hvis man selv via fx en søster eller veninde giver et æg til en fælles pulje. Og det skulle forkorte ventetiden på donoræg.
Tilbage står så spørgsmålet om barnets tarv. Børn, som sent i livet finder ud af, at de er donorbørn, kan få en dyb følelse af løgn og svigt. Det handler om identitet – om hvorvidt ’far’ er ’far’. Og her – om ’mor’ er ’mor’.
Et andet spørgsmål gælder den genetiske bagage. Danmark har anonyme donorer, så nogle ender som kæresteparret fra tv-programmet Donorbørn, der i to år levede med frygten for, at de var søskende. Andre donorbørn finder nu deres halvsøskende via en facebook-gruppe.
Foreløbig siger sundhedsstyrelsen nej til en ægbank, fordi det er meget dyrt at opbevare æg. Man må så håbe, at de mange etiske og sundhedsmæssige aspekter bliver undersøgt og diskuteret grundigt, mens økonomien overvejes. Det er ikke en menneskeret at blive forældre med assistance fra en fertilitetsklinik – uanset om man er hetero- eller homoseksuel, enlig eller i et parforhold.
Det kan være en frygtelig smerte at leve med barnløshed. Men måske skulle vi til at tale mere åbent om adoption fremfor at satse på donorbørn. Det ville faktisk forebygge rigtig mange problemer for rigtig mange mennesker!

Af Bodil Lanting
Cand. teol., journalist