30 lande afholder flådeøvelse for at holde Hormuz-strædet åbent

Henved 30 lande med USA i spidsen har indledt en 12-dages flådemanøvre nær Hormuz-Strædet – den største nogensinde i Mellemøsten – som reaktion på Irans gentagne trusler om at lukke denne strategisk vigtige sejlrute på grund af USA’s og dets allieredes økonomiske sanktioner.
Manøvren omfatter minestrygning forskellige steder i Den persiske Golf. Blandt deltagerlandene i øvelsen er England, Frankrig, Japan, Jordan og New Zealand. Nogle lande vil bidrage med krigsskibe, andre med observatører. Japan har sendt to krigsskibe til området, hvorigennem 20 procent af verdens olie transporteres – 90 procent af Japans.
En olieblokade vil kunne få katastrofale virkninger for økonomien i Europa, USA og Japan.
Iran har gentagne gange udtalt, at hvis det fornemmer en forestående militærkampagne, herunder et israelsk angreb på dets atomanlæg, vil det lukke Hormuz Strædet. Det menes, at Iran har tusinder af anti-skibs miner parat til at afbryde sejlads gennem Hormuz og drive oliepriserne i vejret..
I manøvren, der har fået navnet “International Mine Countermeasures Exercise 2012” deltager en armada af hangarskibe, slagskibe, destroyere, minestrygere og ubåde.
Iran siges at følge denne store flådemanøvre med bekymring.
– Vi holder nært øje med manøvren, siger det iranske udenrigsministeriums talsmand, Ramin Mehmanparasi. En krænkelse af sikkerhed og ro i området kan blive et meget sensitivt fænomen.
Iran ventes selv at afholde en militærmanøvre om kort tid.