EFTERSKOLER
Flere elever på Grejsdalen

Mange har valgt at gå i 10. klasse, hvor man kan få tilvalg som fx. film, kristen ledertræning eller praktiske fag som motorlære.- På Grejsdalens Efterskole er elevtallet overgået vores i forvejen positive forventninger.
– Det sker, selvom vi har gjort os umage for fortrinsvis at optage undervisningsparate og socialt kompetente elever. Det gav en rigtig god opstart med 83 elever, fortæller Grejsdalens Efterskole.

Alle elever får iPad 3

Undervisningsmæssigt er vi gået all in på mediebaseret undervisning. Alle elever bliver for 1000 kroner i merudgift udstyret med en iPad3, som i alle boglige fag integreres i undervisningen. I 8. klasse som alternativt arbejdsredskab. I 9. som supplement til bøgerne, mens 10. klasse bruger iPad som det primære redskab.

10. klasser med tilvalg

– Vi har aldrig før haft så mange elever på 10. klassetrin. Vi er sikre på, at fremgangen skyldes nogle spændende, tidsvarende og forskellige udbud. Der er tre muligheder:
10m, som supplerer undervisningen i dansk, engelsk og matematik med 10 ugentlige timer i fag som fx innovation, projektstyring, film, medborgerskab, animation.
10+, som ud over de faste fag har 10 lektioner i fx discipelskab, ledertræning, mission og etik. Her er maximalt plads til 15 elever.
10p, som også har de faste tre fag og ellers arbejder med praktiske fag som motorlære, håndværkersnilde og pedelprojekter. Her er maximalt plads til 5 elever.

Målrettet undervisning i eksamensfag og sport

Alle elever på alle klassetrin arbejder målrettet mod sommerens boglige prøver.
– Vi arbejder også hen imod en opprioritering af håndbold og volleyball i vores flotte, nye hal ved at tilknytte nogle af områdets dygtige udøvere som undervisere, fortæller Grejsdalens Efterskole.