Iranske krigsskibe ind i området for vestlig flådemanøvre

To iranske krigsskibe er afsejlet fra havnen i Bandar Abbas til det samme farvand i Persergolfen, hvor en storstilet vestlig flådemanøvre nu finder sted.
Omkring 30 lande, heriblandt USA, England, Frankrig, Japan og flere mellemøstlige lande deltager i øvelsen, der fokuserer på minestrygning, efter at Iran har truet med at lukke Hormuz Strædet med miner i tilfælde af angreb mod dets atomanlæg.
Iran menes at have gjort tusinder af miner klar til at blokere denne sejlrute, en af verdens vigtigste for transport af olie.
De iranske krigsskibe er en destroyer og en u-båd, som er blevet sendt ind i denne zone efter direkte ordre af Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.
USA står i spidsen for flådemanøvren, der har samlet en armada af slagskibe, hangarfartøjer, destroyere, u-både og minestrygningsfartøjer.
Den iranske u-båd, “Taregh-901”, er en af tre russisk-byggede diesel-elektriske u-både i Irans flåde. Destroyeren har navnet “Sahand”.
Den amerikansk-ledede flådemanøvre har fået følgende kommentar af Muhamad Ali Jafari, øverstkommanderende over Den revolutionære Gardes vagtkorps:
– Manøvren er forsvarsagtig, og vi ser ingen trusler fra den.