Kristne er de mest diskriminerede i Europa

Flere kristne end muslimer udsættes for had, overgreb og indskrænkninger.- Udviklingen af den juridiske situation for Europas kristne med indskrænkninger af friheder og rettigheder bekymrer mig. Hvis vi ikke reagerer på dette problem, vil vi alle – ikke bare kristne – blive konfronteret med endnu flere begrænsninger af friheder og rettigheder.
Det siger Gudrun Kruger, som er chef for det østrigske Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen (en ikke statslig organisation, som påviser intolerance mod kristne) til Udfordringen.
Organisationen har for nylig publiseret en rapport om den ukendte diskriminering af kristne i Europa.
Gudrun Kruger udtrykker stor glæde over, at rapporten har sat gang i den offentlige debat:
– Jo bedre folk forstår disse forseelser, desto færre overtrædelser vil der forekomme, eftersom alle vil udvise større forsigtighed. Alt hvad organisationen opdager, rapporteres til de europæiske institutioner, og observationerne modtages meget seriøst, siger hun.
Men selv om organisationens arbejde i høj grad har bidraget til, at magthavere på forskelligt plan i Europa nu begynder at få øjnene op for de indskrænkede udfoldelsesmuligheder for kristne i deres egen verdensdel, findes der stadig uheldsvarslende skyer på Gudrun Krugers himmel.
Hendes betænkeligheder gælder de retslige opstramninger, som krænker den personlige integritet for alle; men som i særdeleshed rettes mod kristne.
Det gælder ikke kun de klare lovbestemmelser imod diskrimination inden for områder, som berører retten til frit at tænke, tro og tale for medicinsk personale, studenter og farmaceuter, ligeledes for statsembeds- og tjenestemænd.
Men det handler i høj grad om specifikke lovtiltag om såkaldte ”hadefulde udtalelser”, som bevirker, at kristne kommer i karambolage med loven, siger hun.
Hun påpeger også, at forældres rettigheder og kristne skolers selvbestemmelse står på spil, når det fx handler om sexual- og religionsundervisning.
Og det er imod disse trusler, at Europa må reagere – og handle. For indskrænkninger i kristnes rettigheder vil også indebære indskrænkninger for andre, mener hun.
Annica Skenberg