Vis hellig trods

’… den Gud, vi tjener, har magt til at redde os. Og skulle han ikke redde os, vil vi dog under ingen omstændigheder dyrke Deres gud eller tilbede den statue, De har ladet opstille.’
Daniels tre venner skulle dø, fordi de nægtede at tage del i afgudsdyrkelsen under Nebukadnezar. De kunne vælge mellem ilden og fornægtelsen af den Gud, de troede på.
Den danske hverdag er anderledes tryg og rolig, også for os, der tror på Gud. Men i utallige små og store ting må vi alligevel vælge: – Når en af vore kære forsvinder sporløst. Når sorg og sygdom rammer så hårdt, at vi ikke kan bære det alene. Hvem er de åndelige vejledere, vi søger hjælp hos? Hvad er kilden til deres råd og trøst? Og hvor går vi hen med vores tak?
For nylig mødte vi et andet forældrepar uden for skadestuen. Her blev vore store drenge behandlet efter en ulykke, der kunne have kostet dem både liv og lemmer. Det var et under, at det gik så godt. Og vi priser Gud for det.
Men hvis nu det var gået helt galt – hvad gør man da?
Der findes en gammel børnelærdom, som siger, at ’vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke forbander, besværger, øver trolddom, lyver og bedrager ved hans navn, men i al nød påkalder det, beder, priser og takker.’
Din gud er den, du påkalder i al nød og venter dig alt godt af. Hvad er det så, der trøster os, når alt brænder på? Er det tanken om en god forsikring, økonomisk tryghed og et veludbygget beredskab, der søger og finder de tilskadekomne og giver dem hjælp?
Men hvis systemet alligevel ikke virker – går vi så til clairvoyante, som kan se ting i den usynlige verden ved hjælp af ånder, som vi ellers ikke vil have med at gøre? Eller får vi kristne venner til at bede sammen med os til den tre-enige Gud?
Vi kan vælge at forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen for at tilbede og dyrke den sande Gud. Det gør man mange steder i verden med livet som indsats. Og de kristnes tro bliver synlig derved.
Ligesom Daniels venner kan vi sige et respektfuldt: ’Nej’ til det, der strider mod vor tro, om det nu er i frihedens, solidaritetens eller den politiske korrektheds navn. Gud kan hjælpe os. Og selv om han ikke skulle gøre det, vil vi alligevel ikke gøre ham imod.
Vis hellig trods!

Af Bodil Lanting
Cand. teol., journalist