Frikirke er vokset til 110 medlemmer på kun 10 år

Roskilde Vineyard fejrer 10 års-jubilæum søndag den 4. november.
Det er nu knap ti år siden frikirken Roskilde Vineyard blev etableret.

David og Solvej Allen startede Roskilde Vineyard i deres hjem for 10 år siden.

Dukketeater med to ”vante” personer, var et af indslagene i den første gudstjeneste, som Roskilde Vineyard holdt på Kulturhuset i Kongebyen.
– Indslaget med en kirke-vant og en ikke-kirkevant, der lærer at holde af hinanden, var et meget bevidst fingerpeg mod den kirke, vi ønskede at bygge, da vi startede op her i byen”, fortæller Solvej Allen, der sammen med sin mand David tog initiativ til at plante en stikling ud i provinsen fra København Vineyard i november 2002.
De første par måneder holdt kirken til i familien Allens hjem midt i Roskilde. De næste mange år foregik på Kulturhuset, der imidlertid pludselig skulle laves om til kommunal ungdomsklub, så gennem de sidste halvandet år har Vineyard lejet sig ind i Roskilde Frikirkes lokaler på Hedegade. Til fødselsdagsfesten låner man dog Baptistkirkens større lokaler på Vindingevej.
I begyndelsen bestod kirken mest af unge studerende og der var nogle søndage, hvor man ikke kunne finde mere end 20 mennesker på rækkerne. Men efter at de nye ledere, Hasse og Gitte Falk Jakobsen blev kaldt til som nyt seniorpræstepar for knap fire år siden, har der været fremgang og nu er der søndage, hvor det er svært at finde en ledig stol på Hedegade.
I dag tæller kirken ca. 80 voksne og 30 børn fra 14 forskellige lande.
Gennem alle årene har Roskilde Vineyard været synlig i bybilledet med uddeling af gratis kaffe i jernbanetunnellen på mørke vintermorgener, gratis vinduespudsning på Trekroners kollegier og køletasker med gratis ispinde i gågaden på hede sommerdage.
– Mange af dem, der er en del af kirken i dag, har ikke gået i kirke før. Så det har været det hele værd, fortæller David Allen, som stadig er med i kirkens lederteam.
/sl