Ny bykirke i Lemvig

Ny frimenighed vil formidle klassisk tro på nye måder.
Seneste skud på stammen af lutherske frimenigheder er Lemvig Bykirke, der nu kun er en måned gammel. Der kommer nu ca. 80 mennesker til gudstjeneste.

175 mødte frem til indvielsen af den ny kirke.

Frimenigheden er dannet for at give kommende generationer fast bibelgrund under troen:
– Menigheden oprettes for at skabe et kirkeligt alternativ i Lemvig, som har fokus på Jesus og forkyndelse af evangeliet i et nutidigt sprog. Man ønsker at være tro mod Bibelen og Trosbekendelsen. Menigheden finder det livsnødvendigt for børn og unge og kommende generationer, at kirken står fast på kirkens gamle grund og samtidig går nye veje, så kirkens glædelige budskab må opleves relevant, nærværende og uundværligt for mennesker i alle aldre, lyder en pressemeddelelse fra den nye kirke.
Lemvig Bykirke fejrer gudstjenesterne i Lemvig Missionshus, Klippen, Østerbrogade 5A, hvor menigheden har lejet sig ind. Man har ansat Brian Christensen som præst. Brian har i sommer forladt en stilling som folkekirkepræst i Nordjylland og er nu ud over ansættelsen i Lemvig Bykirke ansat som landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk (ELN). Menigheden er desuden tilknyttet Indre Mission.

Smerte at forlade Folkekirken

Hvorfor stifte frimenighed?
– Man ser et behov for at samle familierne og alle, som ikke føler sig hjemme i deres sognekirke af en eller anden grund. Lemvig Bykirke ønsker at skabe fornyelse og være et nyt alternativ til dem, som er holdt op med at gå i kirke. Man ønsker at henvende sig til alle borgere og være en åben og aktiv kirke i byens liv. Frimenigheden er ikke oprettet i protest mod Folkekirken. Det er en smerte, at man forlader Folkekirken, pointerer initiativtagerne.
Kirkens motto er ”Kom som du er – vær som du er – og mød Gud, som Han er”. Derfor er der ikke krav om medlemskab for at deltage.