Ny kristen ledertræning

Arrow hedder et nyt mentorbaseret lederudviklingsforløb i Danmark. Tilmelding inden 1. november.
Den 1. november udløber ansøgningsfristen for optagelse på det to-årige Arrow lederskabsprogram. Programmet er det første af sin art i Danmark.
Ansøgerene kommer fra et bredt udsnit af dansk kirkeliv, og tæller præster i folkekirken, frikirker, ledere i kristne organisationer, lærere mfl.
Dannelsesrejse
– Arrow er ikke bare endnu et nyt kursus, det er heller ikke en uddannelse på lige fod med andre uddannelser, det er snarere en dannelsesrejse, vi inviterer deltagerere på, lover Peter Götz.
Han er der formand for styregruppen, der har tæt tilknytning til Evangelisk Alliance. Peter Götz vil også undervise og være mentor for deltagerne, som alle er i alderen 25-45 år.
Arrow programmet har sit udspring i Canada, hvor Jesper Oehlenschläger, sognepræst Karlslunde Strandkirke, har gennemført programmet.
– Arrow programmet sigter på dyb vedvarende personlig forandring, modning og udvikling af ledelseskompetencer, dette sker gennem internater, mentorrelationer, selvstudier, projekter og ikke mindst gennem fællesskab med alle de andre 16-20 deltagere, siger han.
Uddannelsen består af fire internater på Ådalen retræte ved Randers, og der er aftaler med undervisere som James Lawrence fra England og Jens-Petter Jørgensen fra Norge.
Der arbejdes med temaer som: Kristent lederskab i dag, ledelse i et postmoderne og multikulturelt samfund, udrustende lederskab og mentorskab, forandringsledelse, teamwork, konflikthåndtering, kirke i mission, discipelskab og hverdagsliv m.m.
Derudover mere personlige temaer som: En leders indre liv, trosliv, karakterudvikling og det at finde sit ”kald” som menneske og leder.
/sl