Fra 0 til 28.000 kristne på 50 år

En drøm, Guds Ånd og trofaste medarbejdere. Det er opskriften på et pionerarbejde, der er vokset eksplosivt de seneste 50 år.
– Jeg drømte, at jeg forkyndte Guds ord til en stor flok afrikanere. Mange kom frem for at blive frelst. Bag ved flokken kunne jeg se et stort bjerg, og i drømmen hørte jeg en stemme sige: ”Dette er i Singida-området.” Om morgenen fortalte jeg Ulla om drømmen. ”Jeg tror Gud vil have os til at rejse til Singida og starte et nyt arbejde der.”

Alfred og Ulla Jensen

Det fortæller Alfred Jensen, der flyttede til byen Singida i det centrale Tanzania sammen med sin kone Ulla og deres søn Erik i 1962. Alfred besøgte alle byer i hele området, holdt friluftsmøder og uddelte litteratur. Efterhånden kom en menighed op at stå. I dag er arbejdet vokset til 28.000 kristne fordelt på 440 kirker i et område på størrelse med Sjælland. Pinsekirken i Singida-området fejrede 50 års jubilæum den 7. oktober 2012.

Helligåndens kraft

Hvad tænker du, når du ser, hvad pionerarbejdet er blevet til, spurgte vi Alfred Jensen:
– Det er Guds ledelse. Og hvis ikke vi havde oplevet Helligåndens kraft, kunne vi lige så godt være blevet væk. Jeg glemmer aldrig de første kristne, der blev frelst, døbt i vand og døbt i Helligånden samme dag. Det var forunderligt.
Men der var også økonomiske udfordringer. For det var dyrt at bygge i byen.
– En mand skænkede sin arv på 40.000 kr. Det var mange penge den gang. Så kunne vi købe et hus i byen og påbegynde missionærboligen. Senere fik vi en anden stor privat gave til at bygge kirke for, fortæller Alfred Jensen.

Livskraftig bevægelse

Den spæde begyndelse for 50 år siden har nu udviklet sig til en livskraftig bevægelse, der også driver et bogsalg, et ungdomscenter med computerskole og – ikke mindst – et omfattende børnearbejde.
Kirken har i flere år arbejdet med fattige gadebørn, børn med handikap og børn med specielle indlæringsbehov. Det sker i samarbejde med International Aid Services (IAS) med støtte fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).
Derudover har projektet oprettet et netværk mellem organisationer, der arbejder med udsatte børn.
– Det var spændende at møde netværket bestående af tre kristne og en muslimsk organisation, fortæller Torben Madsen fra IAS, der var med til at fejre jubilæet.
Projektet giver også byens børn mulighed for at bearbejde deres problemer gennem forskellige sportsaktiviteter.
– Jeg var rundt og interviewe børn og medarbejdere i flere organisationer, bl.a. en blindeskole og en skole med over 700 børn.
Kirken i Singida har også selv et børnehjem med 20 drenge. Desuden har de en skole, som hjælper elever med indlæringsvanskeligheder.

De første kristne i Pinsekirken i Singida blev fejret ved jubilæet.
Trofaste medarbejdere

Ulla og Alfred Jensen kunne af helbredsmæssige årsager ikke være med til jubilæet i Tanzania sammen med Torben Madsen og Peter Madsen. Sidstnævnte var missionær i Singida fra 1972-75. Men de sendte et brev, hvor de takkede alle de lokale medarbejdere for deres indsats gennem årene:
”Dette havde ikke været muligt for os, hvis ikke Gud selv sammen med os havde oprejst mange afrikanske evangelister og præster…”
De mange kristne, de mange aktiviteter, det brede netværk – alt samme startede med en drøm:
– En dag da vi kørte fra Singida til Arusha, så jeg pludselig det bjerg fra drømmen, Hanang-bjerget. I dag er denne drøm fra 1961 gået i opfyldelse, idet Guds ord har bredt sig fra Singida hele vejen til Hanang bjerget, hvor Barabeig-stammen bor, slutter Alfred Jensen.