Sven når mænd med brevkurser på nettet

Færre deltager i Korrespondanceskolens brevkurser. Derfor satser Adventistkirken nu på tv, internet og sociale medier. Og de får mændene med.
Hvert kirkesamfund har sin foretrukne missionsmetode. Adventistkirken plejede at bruge brevkurser, der havde flere tusind deltagere. I dag er der kun nogle få hundrede, der lærer om Bibelen på den måde.

Sven Hagen Jensen

Derfor er Adventistkirken ved at sadle om og bruger i stigende grad tv og internet i formidlingen. Og vil fremover benytte de sociale medier.
– Det bliver sværere og sværere at engagere folk, både i brevkurser og i menigheder, siger Sven Hagen Jensen, der leder Adventistkirkens Korrespondanceskole og samtidig er præst for fire adventistmenigheder i det midt- og nordvestjyske.
– For 20 år siden havde vi adskillige tusind kursister; i dag er vi nede på nogle få hundrede.
Det skyldes, at folk henter deres informationer på Internettet, mener han. Det er mere uforpligtende.
– I dag er folk ikke afhængige af et brevkursus eller en kirke for at få informationer om kristendom og bibel. Den får de ved at søge på Internettet. Men den information er ofte mangelfuld og overfladisk. Derfor er det uden tvivl bedre at tage et brevkursus, hvor man kan gå i dybden med et emne.

Mændene kommer med

Der er dog en positiv overraskelse ved de traditionelle brevkurser, fortæller Sven Hagen Jensen:
– Jeg er overrasket over, at der er lige så mange mænd som kvinder, der deltager i kurset. I menighederne er de fleste medlemmer kvinder, og det har vi tolket som at kvinder er mere åbne for det åndelige end mænd. Men i Korrespondanceskolen er fordelingen fifty-fifty. Måske fordi moderne mænd i stigende grad interesserer sig for børn og familieliv.
Korrespondanceskolen har nemlig også kurser om familie og sundhed. Men det primære mål er ”at skabe tillid til Bibelens ord, gøre folk kendt med Bibelens Gud og finde glæde i troen på ham”, som Sven Hagen Jensen udtrykker det.
– Vi har en meget traditionel indfaldsvinkel til bibelforståelse med fuld accept af både Det gamle og Det nye Testamente som Guds inspirerede ord, fastslår han.

Svært at nå de unge

Det er svært at nå de unge gennem brevkurser. Derfor er man ved at søsætte en satsning via de sociale medier.
– Sociale medier kan ikke erstatte brevkurserne, men de kan henvise til dem. Mange af dem kan jo også tages direkte på nettet, siger Sven Hagen Jensen.
For nogle år siden lanceredes Livestyle.tv i samarbejde med Adventistkirken i Norden. Her formidles kurserne i tv-udsendelser på internettet, og der er mange seere fra flere forskellige kirkeretninger.
Men udsendelserne har også en bagside:
– De er meget svære at følge op med den personlige kontakt. Og formålet er jo, at mennesker skal komme ind i et menighedsfællesskab og leve et aktivt kristenliv.

21 kurser

Korrespondanceskolen begyndte i 1947 med et enkelt bibelbrevkursus og tilbyder nu 21 danske brevkurser. Af disse kan 15 kurser også tages online på Ksskolen.dk.
– Et stigende antal kursister foretrækker online-muligheden. De fleste tilmeldinger kommer efterhånden over nettet, enten man ønsker at korrespondere pr. brev eller online, oplyser Sven Hagen Jensen.
– Vi forsøger at nå et bredt publikum, men rammer nok fortrinsvis folk med en kristen grundindstilling fra 40 år og opefter, som ønsker solid og seriøs bibelundervisning.

Kristne mangler bibelkundskab

– Vores fornemmelse er, at kun få også fra traditionelle evangeliske kirker kender de bibelske beretninger og grundlæggende bibelske sandheder. Kurser som ’Helligånden og hans store gerninger’, ’Sandheden om døden’, ’Daniels Bog’, ’Johannes Åbenbaring’ og ’Paulus – teltmageren fra Tarsus’ er efterspurgte kurser.