Baptistledelse kritiseres nu for homoudtalelse

Baptistkirkens ledelse får kritik for, at de ikke trak deres afvisning af homoseksuelle vielser
tilbage ved kirkesamfundets landskonference for nylig. Kirkesamfundet er splittet i spørgsmålet.
Baptistledelsen vil ikke vie homoseksuelle. Mange baptistmenigheder vil stadig stå frit i spørgsmålet. Alligevel endte Baptistkirkens landskonference med et spinkelt flertal til ledelsens erklæring. Og det får ledelsen nu kritik for.

Baptistkirkens landsformand Mogens Andersen fastholder, at ledelsen er enig i fastholdelse af det klassiske ægteskabssyn.

Baptistkirkens landsformand Mogens Andersen har skrevet til nogle af kritikerne:
Skuffelse
– I er skuffede over, at vi ikke trak vort forslag. Det gjorde vi ikke, fordi vi følte, at vort forslag var den bedste og mest fredelige måde at sætte punktum for den fælles debat på.
– Vort forslag var diskuteret i ledelsen gennem lang tid, og det var et udtryk for et kompromis mellem de forskellige synspunkter, der trods alt også er i ledelsen.

Meninger må brydes

Han understreger ifølge Baptistkirkens nyhedsbrev, at Baptistkirkens ledelse ”fortsat ønsker et kirkesamfund, hvor forskellige meninger kan brydes, og hvor vi kan inspirere hinanden i vort kristenliv (…) Men den store bredde i vort kirkesamfund indebærer også, at der kan træffes afgørelser, som man ikke er enige i.”

Lille overtal fastholder klassisk syn på ægteskab

Ledelsens forslag til en fælles udtalelse om emnet blev vedtaget med et snævert flertal for (55 pct.) og et relativt stort mindretal imod (43 pct.). Udtalelsen lyder bl.a.: ”Ægteskabet er dog ifølge Bibelen er en relation mellem en mand og en kvinde. I Bibelen findes ikke belæg for at vie to mennesker af samme køn, hvorfor Landskonferencen ikke anbefaler menighederne at vie eller velsigne homoseksuelle par.”

Som Folkekirken

Debatten viser, at bredden i Baptistkirken er næsten lige så stor som i Folkekirken.
Mogens Andersen understreger over for kritikerne, at udtalelsen ikke fratager menighederne deres selvstændighed.