Bibelen bliver ved med at overraske

Udfordringens senior-medarbejder, Bjarne Nederby Jessen, er blevet interviewet af Synne Garff på Bibelselskabets hjemmeside. Her fortæller han, at han har læst hele Bibelen flere gange. Alligevel kan han stadig overraskes og forundres over at opdage nye ting.
Hvornår begyndte du selv at læse i Bibelen?
– Jeg begyndte at læse i Bibelen, da jeg var 13-14 år. Men først nogle år senere blev jeg daglig bibellæser, og i dag betragter jeg bibellæsningen som en kær pligt.
Det første, jeg gør hver eneste morgen, er at holde en personlig andagt med bibellæsning og bøn. Jeg har i mine mange år som bibellæser været igennem hele Bibelen flere gange, alligevel kan jeg stadig overraskes og forundres over at opdage nye ting i Bibelen.

Kan du nævne et af dine yndlingscitater?
– Åh, det er svært, for der er så mange. Fra Det Gamle Testamente vil jeg gerne nævne Prædikerens Bog 7,29, men foretrækker den gamle oversættelse:
”Dog se, det fandt jeg, at Gud skabte menneskene, som de bør være, men de har så mange sære ting for.”
I Det Nye Testamente kunne jeg slynge om mig med mange yndlingscitater, men vil her standse ved Matthæusevangeliet 6,33: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift”
Og Johannesevangeliet 14,27: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”

Er der noget, du tager afstand fra i Bibelen?
– Jeg opfatter Bibelen som Guds tale til mennesker, og det kunne jeg ikke drømme om at tage afstand fra.

Hvad vil du helst læse højt for (dine) børn fra Bibelen?
– Se, nu er mine børn voksne, og de fleste af dem har selv børn. Så det er sjældent, jeg læser højt af Bibelen for mine børn i dag. Men skulle jeg læse for mine børnebørn, ville jeg blandt andet meget gerne læse om, at Jesus velsigner de små børn. ”Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre”.

Hvis Bibelen skulle hedde noget andet, hvad skulle navnet så være?
– Jeg har ikke fantasi til, at Bibelen skulle hedde noget andet, men for mig er den ”det glade budskab”.

Hvad betyder historien om Den Barmhjertige Samaritaner for dig?
– Det er en meget stærk beretning, der minder mig om næstekærlighed og minder mig om, at kærligheden er praktisk. Det har vi brug for at tænke på hver dag.

Bjarne Nederby Jessen er nu pensioneret, men har tidligere været lærer og skolebibliotekar. I 13 år var han leder af et kristent, socialt arbejde blandt børn og unge i Ilulissat i Grønland, samt frikirkepræst samme sted.