Skjernkristne sammen om børnedag

Skjern Bykirke, Luthersk Mission og Indre Mission vil trække nye børn til børneklubberne med fælles koncert. De håber på 3-400 børn til arrangementet.- Vi håber der kommer en 3-400 børn, men vi ved det jo ikke, siger Anne Mette Bjerg, som står for børnedagen i Skjern.
Den 26. januar er Skjern Bykirke samt Indre Mission og Luthersk Mission nemlig gået sammen om at lave en koncert med Lise Petersen Worm ud fra cd’en ”Grøn som en abe”.
– Vi håber, at en masse børn vil komme og få en fornemmelse af, om det kunne være noget for dem at gå i en børneklub, forklarer Anne Mette Bjerg.
Ud over selve koncerten vil en lokal forkynder også sige noget om Gud til børnene, og der vil være tryllerier og balloner, sammen med en let forfriskning.
– Vi har annonceret i lokalavisen, hængt plakater op og sendt invitationer til alle lokale børneklubber, så nu er det bare at vente og se, hvor mange der dukker op.

Lise Petersen Worm, som skal synge til koncerten, er udover cd’en Grøn som en abe også kendt fra cd’en ”Bred dine Nådesvinger”, hvor hendes nyfortolkninger af Lina Sandells blev en salgssucces.