Bibel for blinde

I forrige uge udgav Ugandas bibelselskab en bibel på blindskrift (Braille).Den nye bibel erstatter en tidligere, som bl.a. manglede flere kapitler. Den nye blindebibel er udkommet i hele 43 bind.
Det er en dyr bibel – og den fylder meget. Derfor foreslår bibelselskabets koordinator, at kirker som fx. den katolske på forhånd oplyser om hvilken bog, præsten vil læse fra, så de blinde ikke skal bringe alle 43 bind med i kirke hver gang.
Bodil