Felix-foredrag om Kilimanjaro

Tirsdag den 11. marts holder tidligere rejseleder på Kilimanjaro-bestigning foredrag i Bethesda i Aalborg.
Felix rejser har flere gange arrangeret rejser, som indebærer en bestigning af Kilimanjaro i Tanzania.
Rejsekonsulent Ninna Toft Rasmussen holder rejseaftenen, hvor hun fortæller om egne oplevelser på Kilimanjaro. Der bliver også mulighed for at orientere sig om en tilsvarende rejse i marts 2014, som hun skal være rejseleder på.
Eva