Sex er Guds idé

Sådan hedder det nye materiale til lærere og ungdomsledere, som arbejder med kristne unge, men har brug for udrustning for at tage udfordringen op.- Vi ønsker at klæde ledere og lærere med god kontakt til de unge på, så de kan stå og tale om sex ud fra en afklaret holdning, forklarer Benna.
Benna Asmussen Hørlück er redaktør for adamogeva.dk, Indre Missions netportal med sex- og samlivsrådgivning.
De lancerer den 6. april i forbindelse med en kursusdag for alle, der ønsker at vejlede kristne unge omkring sex, deres nye undervisningsmateriale: ”Sex er Guds idé.”

Fra pubertet til porno

Materialet består af ti temaer, hvor nogle er rettet mod smalle og andre mod lidt bredere målgrupper.
– Temaet omkring puberteten er selvfølgelig rettet mod de lidt yngre teenagere, mens temaet omkring porno både kan være rettet mod helt unge, men også mod nogen, som allerede er gift, forklarer Benna, som er glad for, at de har fået produceret materialet.
– Vi har siden vi startede Adamogeva.dk været klar over behovet, men belastningen af hjemmesidens ressourcer har været så store, at det først nu er blevet muligt, forklarer Benna, som håber, at det alsidige materiale må blive en stor hjælp.

Ikke skræmmekampagne

Ud over baggrundsartikler, som sætter underviseren godt ind i både bibelsk og psykologisk argumentation omkring emnet, er der også forskellige samarbejdsøvelser inkluderet i materialet.
– I Sex er Guds idé forsøger vi at undgå at gøre Bibelens undervisning omkring sex til sådan en skræmmekampagne. I stedet forsøger vi at holde fokus på, hvordan Bibelens grundfortælling er omkring kvinder og mænd, hvordan den sexuelle længsel er Guds gave, mens vi samtidig fortæller, hvordan Bibelen vejleder i, hvad der kan være godt for mig, og hvad der bliver skidt for mig i længden, forklarer Benna og understreger:
– Det er vigtigt, at der bliver plads til dialogen om, hvorfor noget er sundt eller nedbrydende, og at vi giver redskaber, så underviserne kan være konkrete og direkte omkring emnet.

Et destruktivt spor

I undervisningsmaterialet bliver den åndelige side af seksualiteten også berørt.
– I virkeligheden er livslang fysisk troskab et billede på Guds inderlige kærlighed til os. Den anden side af det åndelige er, at Satan ønsker at ramme os på nogle af de allerdybeste områder i vores liv, så han kan rive os ud i et destruktivt spor i stedet, forklarer Benna og giver porno som et eksempel:
– I porno er kvinden et redskab, og manden dominerende, og hvis det er det sexbillede, der opdrager vores unge, er det en stor skam. Det er jo bare en industri, der lever af at tjene penge på at pirre noget, som er svært at styre, det har ingenting med virkeligheden at gøre og kan fordreje sexlivet rigtig meget.
På sexergudside.adamogeva.dk kan der læses nærmere om materialet og kursusdagen.
– Selvom det er Indre Mission, der står bag, kan materialet sagtens bruges i mange andre kirkesamfund, pointerer Benna.