Blå kors vil hjælpe flere udsatte til sommer

Blå Kors har i år udvidet antallet af sommeraktiviteter for børn fra familier med misbrug og udsatte børnefamilier.
Det skriver Indre Missions Tidende.
I maj, juni og juli er der blandt andet sommerlejre, besøg i Legoland, sejltur med træskib og kanotur i Sverige.
Blå Kors ønsker at give udsatte børn, unge og voksne nogle dage med gode opleverser uden de problemer, som de normalt kæmper med.
Turene for familierne er gratis og ofte betaler kommunen for børn og unges deltagelse på lejrene. Nærmere information på blaakors.dk.
Eva